ארכיון חודשי: דצמבר 2012

הודעת מנהל הרשות לספקים מקומיים ולתאגידי מים וביוב בעניין הליכי גבייה מנכים לשנת 2012

הודעת מנהל הרשות לספקים מקומיים ולתאגידי מים וביוב בעניין הליכי גבייה מנכים לשנת 2012  כאן  או כאן  > hlichegvea-mankal2012 RASUT HAMAIM 2012

כל הזכויות שמורות לרשות המים