ארכיון יומי: 9 בינואר 2013

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה 20/06/2004

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה התפרסם בתאריך: 20/06/2004
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה היום לקריאה ראשונה תיקון, של ח”כ שאול יהלום, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע, כי במקומות עבודה פרטיים, בהם מועסקים מעל 25 עובדים, יש לפעול לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות.  ח”כ שאול יהלום, יו”ר ועדת עבודה ורווחה: ”אין חולק כי תחום התעסוקה הוא המרכזי בחייו של כל אדם. בעיית ההשתלבות במעגל העבודה היא חלק מהבעיות הקשות ביותר של אנשים עם מוגבלות. הועדה סבורה , כי בנוסף לקביעת איסור אפליה בחקיקה, יש לקבוע את החובה לנקוט פעולות יזומות של העדפה מתקנת לשילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה. זאת בעיקר לנוכח המצב בתחום זה כאמור לעיל, וגם לאור הקשיים הכרוכים בהגשת תביעות שעניינן אפליה בכלל, ועל ידי אדם עם מוגבלות בפרט”.סעיף 18 לחוק קובע כי תוקפו של סעיף 9- שבע שנים מיום פרסומו של החוק. לפיכך , הסעיף המחייב לפעול לקידום הייצוג ההולם של העובדים עם מוגבלות במקומות עבודה פרטיים, יפקע בראשית שנת 2005.
עד היום, טרם הותקנו תקנות ליישומו של סעיף 9, וטרם ננקטו צעדים אופרטיביים אחרים לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי.לפיכך מציע ח”כ שאול יהלום להאריך בחמש שנים נוספות את תוקף סעיף 9 בחוק, זאת מאחר ועמדת הממשלה מתנגדת לביטול מגבלת הזמן שהוטלה על הסעיף, תוך כוונה במהלך הזמן הזה לנקוט בצעדים אופרטיביים ולתקן תקנות לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב באופן אמיתי בשוק העבודה.

© כל הזכויות שמורות, 2003, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il

 

חדש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי מנגנוני יד תחבורה מנגנון יד 04.06.2007

חדשות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי מנגנוני יד

MANGANON YAD

תחבורה מנגנון יד 04.06.  2007

ילדים בוגרים, עד גיל 30, שהתייתמו מהוריהם בגין פעולות איבה יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך 42,000 ש”ח 03/05/2004

הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

גירסת הדפסה

ילדים בוגרים, עד גיל 30, שהתייתמו מהוריהם בגין פעולות איבה יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך 42,000 ש”ח

התפרסמה בתאריך: 03/05/2004

ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות בכנסת, בראשות ח”כ שאול יהלום ,אישרה היום הצעת חוק לקריאה שניה ושלישית הקובעת כי גם ילדים בוגרים , עד גיל 30, שהתייתמו מהוריהם בגין פעולות איבה יהיו זכאים, בדומה להורים שכולים, למענק חד פעמי בסך 42,000 ₪.

הצעת החוק קובעת כי יתום משני הוריו, שלפחות אחד מהם נפטר כתוצאה מפעולת איבה, ושלא היה זכאי לתגמול מאחר שכבר מלאו לו 21 שנים , זכאי למענק חד פעמי בסך 42,000 שקלים בדומה להורים שכולים, ובלבד שלא מלאו לו 30 שנים.

מענק זה, אינו גורע ממענק נישואים ומענק גיל שלושים להם זכאים מי שהתייתמו משני הוריהם בגין פעולת איבה.

כיום ישנם במדינת ישראל כ- 30 בוגרים (מעל גיל 21) שהתייתמו מהוריהם בגין פעולות איבה וזכאים למענק זה.

© כל הזכויות שמורות, 2006, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il

החוק המשופר ליוצאים לעבודה – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון 1.8.2009

החוק המשופר ליוצאים לעבודה – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון

באמצעות מחשבון זה תוכל לדעת באופן משוער מה יהיה סכום קצבת הנכות הכללית המגיעה לך לפי חוק לרון (תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי לעידוד נכים ליציאה לעבודה).
החוק ייכנס לתוקף החל בתאריך 1.8.2009הנתונים שתזין אינם נשמרים והם נועדו לשימושך האישי
 

הקישו על הקישור למטה לאתר המוסד לביטוח לאומי

ולמחשבון

ביטוח לאומי אפוטרופוס -לחסוי

אפוטרופוס -לחסוי

הרוגי מלכות

תגמול לבן משפחה של הרוג מלכות

קובץ סעיפי ליקויים בניידות

1_112620417 בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות 2002

הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות 2002

שנערך ונחתם בירושלים ביום ה' באב התשס"ב (14 ביולי 2002)

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

ביטוח רכב שנרכש מהלוואה עומדת

ביטוח רכב שנרכש מהלוואה עומדת ? האם חייבים לבטח רכב שנרכש בעזרת הלוואה עומדת בביטוח מקיף ?

האם הביטוח חייב להיות על שם הזכאי , או שיכול להיות רשום על משהו מקרבה ראשונה ?

האם  צריך לבטח  ביטוח גרירה או שכולם מבוטחים דרך הביטוח הלאומי?

עפ"י הנחיות הביטוח הלאומי חייבים לבטח את המכונית בבטוח מקיף והרי היא משועבדת ומי יכסה נזק במקרה גניבה/תאונה ולא רק.

חובה לבטח את האבזור שיש ברכב כולל כיסאות גלגלים.

אין חובה בביטוח גרירה. כל מכונית  הנקנית דרך הלוואה עומדת מבוטחת דרך הביטוח הלאומי בשרותי רכב וגרירה דרך חברת ממס"י באופן אוטומוטי.

תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחות של הרוגי מלכות

תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחות של  הרוגי מלכות