ארכיון יומי: 10 בינואר 2013

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

T8200 תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

טופס 8200

סיעוד

סיעוד

אופן הגשת התביעה

בדיקת יכולת התפקוד

שירותים הניתנים לזכאי לגמלת סיעוד

שיעורי הגמלה

תקופת הזכאות המרבית

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים, למי שמעסיק מטפל צמוד

ערעור על החלטות המוסד

רשימת בתי חולים

פשרות לקבל יותר מקצבה אחת

תנאי זכאות

זכויותיהם של מקבלי גמלת סיעוד במוסדות שונים

 

זקנה

זקנה תנאי זכאות
מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה
חישוב גיל הפרישה
אופן הגשת התביעה
מסמכים שיש להגיש
מועד התשלום
הגדרת בן זוג, בת זוג וילד לעניין קצבת זקנה
קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה
למקבל קצבאות נוספות במוסד
מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זקנה
אופן הגשת התביעה להשלמת הכנסה
שהות בחו"ל
גמלת זקנה מיוחדת
מענק חימום
מענק פטירה
ערעור על החלטות המוסד
זכויותיהם של מקבלי קצבאות זקנה במוסדות שונים
ניכויים מתשלום הקצבה
קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי
שיעורי הקצבה
תוספת בעד בן זוג וילדים
תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה
מחשבון (סימולאטור) לבדיקת זכאות לקצבת זקנה

ילד נכה

ילד נכה
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010
הגשת תביעה חוזרת
תקופת הזכאות
ערעור על החלטת המוסד
טיפ בנושא ילד נכה
אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת
אופן הגשת התביעה
מי זכאי
שיעורי הגמלה
תנאי זכאות
תוספת לילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה
(קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה)

 

תיקון כיסאות גלגלים באמצעות משרד הבריאות בתל-אביב

משרד הבריאות מתקן כיסאות גלגלים  בתל-אביב

הכתובת היא

רחוב מוזס 13 ת"א ליד בית ידיעות אחרונות.

טלפון: 03-6061768   03-6061883  להתקשר לוודא שפתוח.

מחשבון של ניכוי דמי ביטוח מעובד שכיר ומנמען של פנסיה מוקדמת

מחשבון של ניכוי דמי ביטוח מעובד שכיר ומנמען של פנסיה מוקדמת
מחשבוני זכויות – חישוב ניכוי דמי ביטוח
מעובד שכיר וממקבל פנסיה מוקדמת

האם יולדת שהתפטרה זכאית לדמי אבטלה?

האם יולדת שהתפטרה זכאית לדמי אבטלה?

תעודת – "נכה"

יש תעודות ל -"נכי" צה"ל ונפגעי עבודה.

תעודות ניתן לקבל בארגונים הגדולים.

מרבית התעודות אינן מקנות הטבות אלא מציינות שאדם חבר בארגון זה או אחר.

אדם יכול לפנות לאחר הארגונים לקבל תעודה.

הדבר כרוך בתשלום סמלי לשנה.

בכל מדינה מתוקנת יש לבעל מגבלה תעודה שמזכה אותו בהטבות שונות אבל ובעיקר, מאפשרת לו לא להזדהות ולא לעמוד בסיטואציות לא נעימות.

בחו"ל המודעות גבוהה מאוד גם במקומות מתפתחים.

בארץ המונח "לי שזה לא יקרה" הוא שחוסם את דרכינו להיות אזרחים שווים.

עד שחס וחלילה לא מגיעים למקום, לא מבינים כמה המדרכות עקומות.

ניתן באמצעות עורך דין של אחד הארגונים הגדולים לתרגם את התעודה לשפה נוספת ובכך לחסוך אי נעימות.

ישנם ארגונים שמנפיקים תעודה בעברית ואנגלית. זה בהחלט יכול לסייע זמנית.

המוסד לביטוח לאומי מנפיק תעודות לכל מי שנבדקו בוועדה רפואית וקבלו אחוזי לקות.
התעודה בשלב זה משמשת רק לאישור המצב הפיזי. לא למטרות אחרות.

המילואימניקים מחשבון ההטבה

המילואימניקים מחשבון ההטבה

מילואים – מחשבון לחישוב תגמולי מילואים