ארכיון יומי: 11 בינואר 2013

חוק התכנון והבנייה


חוק התכנון והבנייה עמוד 1
286gallery_1477 TICHNUN BNIA 1

חוק התכנון והבנייה חלק 2
286gallery_1478 TICHNUN BNIA  2

חוק התכנון והבנייה חלק 3
286gallery_1479  TICHNUN BNIA 3

חוק התכנון והבנייה חלק 4

286gallery_1480TICHNUN BNIA 4

חוק התכנון והבנייה חלק 5
286gallery_1481 TICHNUN BNIA 5

חוק התכנון והבנייה

מידע לבני 18 ומעלה – האם מי ששוהה בחו"ל פטור מתשלום דמי הביטוח ?

מידע לבני 18 ומעלה – האם מי ששוהה בחו"ל פטור מתשלום דמי הביטוח ?

מאתר המוסד לביטוח לאומי

תשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים

תשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים

נכים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה בקניית דירת מגורים.

נכה הרוכש דירה למגוריו או קרקע לצורך בניית ביתו יגיש את ההצהרה על הרכישה ואת

הבקשה לפטור בגין הנכות למשרד מיסוי מקרקעין האזורי שבו נמצא הנכס.

בבקשה להנחה יש לכלול את אישורי הרשויות על קביעת אחוזי הנכות שלו ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים. מקרים מסוימים יופנו לבדיקת ועדה רפואית.

מדריך לרוכש דירה: זכאים לתשלום מס רכישה מופחת

איתור משרד מיסוי מקרקעין אזורי

טופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין

טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה

נפגעי תאונות

נפגעי תאונות  מאתר המוסד לביטוח לאומי

ערעור על החלטות המוסד

טיפ בנושא נפגעי תאונות

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

אופן הגשת התביעה

מסמכים שיש להגיש

באילו מקרים לא ישולמו דמי תאונה

שיעורי הקצבה

תנאי הזכאות

תקופת הזכאות המרבית

מענק לידה

מענק לידה

מאתר המוסד לביטוח לאומי