ארכיון יומי: 11 בינואר 2013

חוק התכנון והבנייה


חוק התכנון והבנייה עמוד 1
286gallery_1477 TICHNUN BNIA 1

חוק התכנון והבנייה חלק 2
286gallery_1478 TICHNUN BNIA  2

חוק התכנון והבנייה חלק 3
286gallery_1479  TICHNUN BNIA 3

חוק התכנון והבנייה חלק 4

286gallery_1480TICHNUN BNIA 4

חוק התכנון והבנייה חלק 5
286gallery_1481 TICHNUN BNIA 5

חוק התכנון והבנייה

מידע לבני 18 ומעלה – האם מי ששוהה בחו"ל פטור מתשלום דמי הביטוח ?

מידע לבני 18 ומעלה – האם מי ששוהה בחו"ל פטור מתשלום דמי הביטוח ?

מאתר המוסד לביטוח לאומי

תשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים

תשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים

נכים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה בקניית דירת מגורים.

נכה הרוכש דירה למגוריו או קרקע לצורך בניית ביתו יגיש את ההצהרה על הרכישה ואת

הבקשה לפטור בגין הנכות למשרד מיסוי מקרקעין האזורי שבו נמצא הנכס.

בבקשה להנחה יש לכלול את אישורי הרשויות על קביעת אחוזי הנכות שלו ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים. מקרים מסוימים יופנו לבדיקת ועדה רפואית.

מדריך לרוכש דירה: זכאים לתשלום מס רכישה מופחת

איתור משרד מיסוי מקרקעין אזורי

טופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין

טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה

נפגעי תאונות

נפגעי תאונות  מאתר המוסד לביטוח לאומי

ערעור על החלטות המוסד

טיפ בנושא נפגעי תאונות

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

אופן הגשת התביעה

מסמכים שיש להגיש

באילו מקרים לא ישולמו דמי תאונה

שיעורי הקצבה

תנאי הזכאות

תקופת הזכאות המרבית

מענק לידה

מענק לידה

מאתר המוסד לביטוח לאומי

אמהות

אמהות
מהמוסד לביטוח לאומי

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה.
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה.

ארגונים ועמותות – ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

ארגונים ועמותות – ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

מידע נוסף בארגון עצמו בכתובת  כאן

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) 

מאתר המוסד לביטוח לאומי

פיצוי לנפגעי גזזת

פיצוי לנפגעי גזזת

מאתר המוסד לביטוח לאומי

פטור לנכים מתשלום אגרות ברישום עסקאות מקרקעין

פטור לנכים מתשלום אגרות ברישום עסקאות מקרקעין

נכים זכאים לפטור מתשלום אגרות שונות ברישום פעולות ועסקאות במקרקעין, כגון אגרת העברת בעלות או חכירת מקרקעין לשם שיכון.

כדי לממש זכאות זו עליהם להפנות בקשה אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ ולצרף את אישורי הנכות.

פטור מתשלום אגרות מקרקעין באתר ביטוח לאומי

רישום והסדר מקרקעין

לשכות רישום מקרקעין