ארכיון יומי: 13 בינואר 2013

מירי מיכאלי- בבית החולים בני ציון בחיפה מעבירים נכים מטופלים רק למכון פרטי ולא למכונים נוספים

מירי מיכאלי- בבית החולים בני ציון בחיפה מעבירים נכים מטופלים רק למכון פרטי ולא למכונים נוספים

לכתבה     כאן      13/09/2012

כל הזכויות שמורות למירי מיכאלי וערוץ 10

נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות – עדכון ותיקונים 1.1.2013

נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות – עדכון ותיקונים 1.1.2013

מי זכאי לסיוע?
הזכאים לסיוע

תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה, זכאים למכשירי השיקום והניידות המוגדרים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד – הניתנים באמצעות מכון לואיס

​אינם זכאים לסיוע

אנשים שאינם זקוקים למכשירים לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה.

מקבלי גמלה: נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, פעולות איבה, תאונות עבודה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים. נפגעים אלה מקבלים סיוע ממקור אחר.

נכים הנמצאים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה.

מכשירי השיקום שהמשרד משתתף במימונם

רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ה (1995)
א. מכשירי שיקום
לילדים עד גיל 18 – מכשירי שמיעה לילדים ונוער, מכשירי עזר לראייה, משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות, עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפיים.
לכלל האוכלוסייה – תותבות שד וחזייה ראשונה, תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות, תותבות חיצוניות כגון תותבת אף, אוזן וכו'.

ב. מכשירי ניידות
כיסאות גלגלים ידניים

טיולונים

כיסאות טיולון  (BUGGY)

כיסאות גלגלים ממונעים

כיסאות גלגלים לשירותים

כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים

אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים

מיטות פאולר מלא +  HI-LOW הידראוליות וחשמליות

מזרני אוויר חשמליים (סטנדרטיים) להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ

מנופים ביתיים – חשמליים והידראוליים

הליכונים: הליכון אחורי/רולטור/אמות

קביים קנדיות

זחלילים/מעלי מדרגות ניידים – במקרים חריגים

ג. מכשירים הניתנים למקבלי קצבאות בלבד ושאין להם הכנסה נוספת (אנשים אלו פטורים מהשתתפות עצמית)
הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ספוג לכיסאות גלגלים, מזרני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים")
ד. מכשירי הליכה ותותבות גפיים – מפורט בהמשך.
מדיניות המימון
א. השתתפות המשרד

השתתפות המשרד היא 75%  מן המחיר שנקבע על-ידי משרד הבריאות על-פי סוג המכשיר:

מכשירים שנקבע להם סכום מרבי,  שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר

מכשירים שבעבורם נדרשות שלוש הצעות מחיר לפחות. הצעות המחיר נלקחות על-ידי משרד הבריאות ונבדקות על-ידו. מחיר המכשיר ייקבע על-פי הזולה מבין הצעות המחיר.

הערה: עם עריכת מכרזים, מחיר המכשיר יקבע על-פי תנאי המכרז
אישור הזכאות להשתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שיקום וניידות, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.
לידיעה: מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי. לאחר האישור, במידת הצורך, המפרט יועבר לספקים לקבלת הצעות מחיר. תושב המבקש לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו.
ב. השתתפות התושב
השתתפות התושב היא 25% מן הסכום שקבע משרד הבריאות.
תושב המתקשה לממן את חלקו ברכישת המכשיר יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. במקרים אלו, על התושב לצרף אישורי הכנסה משני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/רנטה/ביטוח לאומי, שומת מס לעצמאים, ומסמכים אחרים שידרשו)
העובדת הסוציאלית רשאית על-פי קריטריונים שנקבעו, להרחיב את השתתפות המשרד עד לגובה שנקבע בנוהל.

תהליך קבלת הסיוע/ המימון
א. פניה ראשונית לקופות החולים או מסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת המכשיר

עבור מכשירי ניידות
יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).  רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר  את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה), באמצעות היחידה להמשך טיפול או באופן אחר, לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות.
הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את התושב לגבי  המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
עבור מכשירי שיקום
בפניות למכשירי שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים  לצורך קבלת המלצה.
יש לצרף מסמכים, כמפורט מטה.
הערה: המלצת קופת החולים אינה מהווה בהכרח אישור זכאות. ההחלטה הסופית על אישור המכשיר מתקבלת על ידי משרד הבריאות.
ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות 
הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש ללשכת בריאות באיזור מגוריו של התושב – לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום. הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או על-ידי התושב, או מי מטעמו. ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
ג. דיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות
ועדה מקומית תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה.  החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) לרבות הנחיות להמשך התהליך, תדווח על-ידי רכזת המכשירים במכתב תשובה לפונה.

ד. לאחר קבלת אישור לסיוע

עם קבלת האישור ממשרד הבריאות יופנה התושב לקבלת המכשיר על-פי הנחיות  שיינתנו בכתב.

האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.

מכשירי ניידות שמשרד הבריאות השתתף במימונם, הם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש או עם קבלת מכשיר מאותו סוג או עם מעבר התושב למוסד סיעודי.

להלן המכשירים שיוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:

כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)

כיסאות גלגלים לשירותים

כיסאות גלגלים ממונעים

כיסאות גלגלים עם מנועי עזר

טיולונים

מיטות

מנופים

זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים

הליכונים מיוחדים (רולטורים)

עם קבלת המכשיר על התושב וערב נוסף או ערב בלבד, לחתום על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת  המכשיר  בתום  השימוש בו.
הערה: במידה שיפורסם מכרז, קבלת המכשיר תיעשה רק באמצעות הספקים המורשים שיזכו במכרז.
תהליך הבקשה עבור מכשירים נוספים – מכשירי הליכה ותותבות גפיים
מכשירים נוספים – מכשירי הליכה ותותבות גפיים (ניתנים באמצעות מכון לואיס)
אורטוזות (מכשירי הליכה), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם – במקרה של החלפת בית הגדם או התותבת.
המבקש מכשירים אלו יפנה אל לשכת הבריאות באזור המגורים. יש לצרף המלצה של רופא אורתופד או רופא שיקומי. האזרח יופנה על-ידי לשכת הבריאות לרופא מורשה באמצעות כרטיס בו יצוין שיעור השתתפות המשרד.

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

​המחלקות למחלות ממושכות ושיקום בלשכות הבריאות

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות
מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי ניידות

דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא ואחות.

מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית/ מרפא/ה בעיסוק מקופת החולים המבטחת.

דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עובדת סוציאלית (בכל מקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה).

מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי שיקום

מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא"ג  והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.

מכשירי עזר לראייה כולל תותבות עיניים – המלצה של רופא עיניים.

תותבות שד – המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג.

מסמכים נוספים אותם יש לצרף בעבור כל בקשה

תצלום תעודת זהות.
פרטי חשבון הבנק למי שאושרה לו רכישה עצמית (תצלום המחאה/שיק)

למבקשים הפחתת ההשתתפות העצמית – יש לפנות להתייעצות עם העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.

כל הזכויות שמורות, משרד הבריאות, מדינת ישראל