ארכיון יומי: 16 בינואר 2013

קישורים לרשימת תשלומים מקוונים-משרד התחבורה

קישורים לרשימת תשלומים מקוונים-משרד התחבורה

תחבורה ציבורית שווה לכולם

תחבורה ציבורית שווה לכולם

כל הזכויות שמורות למשרד התחבורה

שאירים

תנאי הזכאות
אופן הגשת התביעה
מועד התשלום
מענק בר-מצווה
מענק נישואין
ניכויים מתשלום הקצבה
למקבל קצבאות נוספות במוסד
גמלת שאירים מיוחדת
מענק לימודים
הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות
ערעור על החלטות המוסד
דמי קבורה
טיפ בנושא שאירים
דמי מחיה לילדים
היכן משולמת הקצבה
זכויותיהם של מקבלי גמלת שאירים במוסדות שונים
מענק שאירים
שהות בחו"ל
שיעורי הקצבה
תוספת השלמת הכנסה
מענק חימום

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

פניות ציבור לגבי התנהלות משרד הרישוי בנוגע לביטול תווי חניה לילדים נכים

פניות ציבור לגבי התנהלות משרד הרישוי בנוגע לביטול תווי חניה לילדים נכים

1_163208780 פניות ציבור לגבי התנהלות משרד הרישוי בנוגע לביטול תווי חניה לילדים נכים- ישיבת מעקב לישיבות שהתקיימו בנושא ב-22.12.2010 וב- 6.3.2012.

קו המשווה || מי דאג בכנסת לקשישים הנכים

קו המשווה || מי דאג בכנסת לקשישים הנכים

בניגוד לתשדירי התעמולה של המפלגות החרדיות, הן דווקא סיכלו הצעת חוק שבמרכזה ביטול המגבלה הקיימת המונעת קבלת כפל קצבאות

16.01.2013
07:26

כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ