ארכיון יומי: 18 בינואר 2013

לוח חגים עולמי

לוח חגים עולמי באנגלית
בדפדפן כרום תקבלו את התרגום העברי

מכון לואיס

מכון לואיס
המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס הוקם בשנת 1974 בנדיבותו ובסיועו של מר דיויד לואיס מאנגליה, כחברה לתועלת הציבור וכמלכ"ר, במטרה לקדם לשפר וליעל את השרות הניתן בשיקום קטועים ונכי גפיים בישראל.
מכון לואיס מטפל מאז שנת 1979 בנושא אספקת תותבות, מכשירים ונעליים אורטופדיות מיוחדות עבור קטועים ונכי גפיים זכאי משרד הבריאות החל משנת 2004 נטל על עצמו המכון את הטיפול בתחום אספקת אביזרי ניידות גם עבור גופים ממלכתיים נוספים:

שיקום מקצועי

שיקום מקצועי

נוסף על הקצבאות שמשלם הביטוח הלאומי לנכים, אלמנים ונפגעי פעולות איבה, הוא גם מסייע להם בשיקום מקצועי. השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.
השירות ניתן על ידי עובדי שיקום, שהם עובדים סוציאלים, מומחים בשיקום תעסוקתי, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ומלווים את  המשתקם לכל אורך הדרך. בזמן הלימודים משולמים למשתקם דמי שיקום ותשלומים נלווים אחרים.
לשם הצלחת השיקום המקצועי נדרש שיתוף הפעולה של המשתקם.

זכאים לשיקום מקצועי:

נכים כלליים
נכים מתאונות עבודה
נפגעים מפעולות איבה
אלמנים ואלמנות העונים להגדרת אלמן / אלמנה על פי חוק ביטוח שאירים או על פי חוק ביטוח נפגעי עבודה 
בני זוג של נכים כלליים שאינם ניתנים לשיקום מקצועי.

הזכאות לשיקום אינה מותנית בקבלת קצבה.
לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום, נא התקשר לטל' 02-6463488.

פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי –  כל הזכויות שמורות 

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, מס קנייה, מכס ומס בולים. הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.
טפסים
תשלומים
סימולטור לחישוב מס הכנסה לשכירים
אישורים לצורך ניכוי מס
שיוך אזורים לפקיד שומה
סימולטור לחישוב מיסוי מקרקעין
סימולטור להחזר מע"מ
חישוב מענק הכנסה
בדיקת מצב שומת מקרקעין
תיאום מס לשכירים

כל הזכויות שמורות לרשות המיסים

רכב נכה – החלפת רכב למוגבלי ניידות

רכב – החלפת רכב למוגבלי ניידות -מתבצעת אך ורק בפניה למוסד לביטוח לאומי.
חשוב לדעת,
בנושא החלפת רכב במכס החדש.
המכס עבר מיפו לראשון לציון, רחוב ישראל גלילי 3א
טלפון 039421666 

מענה אנושי בין השעות 13-15.
במקום מענה עם ניתוב שיחות.
הקישו על קבלת קהל = מספר 2 נכון להיום. הכינו נייר ועפרון.
לקבלת מידע לבעלי מגבלה להמתין כמעט עד סוף המענה.
לקבלת שרות צריך לשלוח
צילום של רשיון רכב,
אישור של המל"ל להחלפת רכב, לשלוח  רק עמוד ראשון ושלישי אם התבקשתם לעשות כן. כולל רישום של טלפון ופקס לחזרה מענה.

לשלוח לפקס שמספרו 039421712

אין להזמין רכב לפני קבלת אישור מהמכס להחלפת רכב. 
המענה ניתן עד 14 יום חוקית. לרוב ניתן בתוך יומיים עד שבוע.
המענה של המכס מיידע טלפונית אם יש הפרשי מכס
 או אפס ₪ לתשלום.

ברגע שיש אישור מהמכס להחלפת רכב של ביטוח לאומי, 
חברות המוכרות רכב מקבלות במסוף מידע על שחרור הרכב ממסים.
רק אז ניתן להזמין רכב.


לתושבי תל-אביב בלבד.

מחלקת ניידות רכב במוסד לביטוח לאומי עונה במענה אנושי בימים א.ג.ה.
בין השעות 10:00-13:00 .
תושבים שאינם תושבי תל-אביב לא יקבלו מענה.

לשם קבלת פטור מאגרת הרישוי ותו חנייה לנכה,לפנות בכתב למשרד התחבורה ת"ד 72 חולון 58100, לצרף רשיון נהיגה ורשיון רכב וכן צילום פרוטוקול רפואי.

עיוורון צבעים

עיוורון צבעים
לגלוש באמצעות דפדפן כרום כדי לקבל תרגום לעברית

 

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים משרד הבריאות

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים משרד הבריאות

 אם האותיות משונות במקרה, הפכו לעברית באמצעות קידוד , בכרום, כלים-קידוד.

הנחה מארנונה לנכים

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1137>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012), שעה 11:20
<הנחה מארנונה לנכים>  בקובץ בלחיצה
1_163208511 ARNONA KNESET 3.7.2012
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

דברי הסבר לתשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת

דברי הסבר לתשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת

חובת התשלום וחובת הניכוי

1.      גמלאי/ת בפרישה מוקדמת שהם "תושבי ישראל", שטרם הגיעו ל- "גיל הפרישה" לפי החוק חייבים
בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המשתלמת להם. משלם הפנסיה חייב לנכות מהפנסיה
את דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי.

2.      מהי "פנסיה": פנסיה לעניין תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות היא קיצבה המשולמת מכח חיקוק
או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.
עובד לענין זה – לרבות כל מי ששכרו או קיצבת הפרישה שלו נקבעו בחוק או על פיו.
אין לנכות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת לשאריו של גימלאי.

3.      בסיס ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות: דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ישתלמו מסכום
הפנסיה עד ההכנסה המירבית בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החייבת אך לא פחות מסכום השווה למינימום
ההכנסה החייבת בדמי ביטוח, לגבי מי שאינו עובד ועובד עצמאי, השווה ל-50% מהשכר הממוצע.
ההכנסה מפנסיה שחייבת בדמי ביטוח כוללת את כל מרכיבי הפנסיה כולל תשלומים בעד אחזקת רכב, דמי
הבראה, טלפון וכו'.

4.      שיעור דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות: ניתן לקבל בסניפי המוסד או במוקדי המידע הטלפוניים של המוסד.

5.      הדיווח והתשלום: מועד הדיווח והתשלום חל ב- 15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.
אחת לשלושה חודשים על משלם הפנסיה להעביר למוסד, על גבי טופס 621, רשימה הכוללת את פרטי
זהותם של הגימלאים שבעדם שולמו דמי הביטוח עבור הרבעון שחלף.

6.     פנסיה מהוונת: פנסיה מהוונת תילקח בחשבון כקיצבה חודשית שוטפת בחודש שבו שולמה ויש לנכות ממנה
דמי ביטוח בגבולות ההכנסה המירבית בחודש תשלום ההוון. סכומי היוון המנוכים מן הגימלאות החודשיות
השוטפות שלאחר מכן פטורים מניכוי.

7.      גימלאים בפרישה מוקדמת שהכנסתם מהפנסיה פטורה מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות:

א.     גימלאים שהגיעו ל"גיל הפרישה" על-פי החוק.

ב.     מבוטחת ברשות.

ג.      אישה נשואה – עקרת בית שבעלה מבוטח לפי פרק יא לחוק, גם אם טרם הגיעה ל"גיל הפרישה"
על-פי חוק.

ד.     אלמנה בת קצבה המקבלת מהמוסד קצבת שאירים או תלויים.

ה.     מבוטח נכה המקבל מהמוסד קצבת נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של שנה לפחות או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור של 75% או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות.

ו.      מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 לחודש ואילך – לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח מפנסיה אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.

ז.      גימלאי המבוטח במוסד עפ"י תקנה 20 לתקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים.

ח.     פנסיה המשולמת לשאיריו של גימלאי (כגון: אלמנתו, בניו וכדומה) פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.

עבור מבוטחים המנויים בסעיפים ב,ד,ה ו-ז לעיל, אי הניכוי מהפנסיה יהיה רק על פי אישור בכתב מהמוסד.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לגמלת סיעוד (2600)

תביעה לגמלת סיעוד (2600)

טופס התביעה מיועד למבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, הגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי