ארכיון יומי: 20 בינואר 2013

הנחות ופטורים בהשתתפות עצמית בקופות החולים

הנחות ופטורים בהשתתפות עצמית בקופות החולים

הנחות בהשתתפות עצמית ובתקרה משפחתית עבור ביקור רופא,
מרפאות חוץ ומכונים
פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור ביקור רופא, מרפאות חוץ ומכונים – לאדם שהגיע לגיל פרישה, על פי חוק, ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה. (פטורים נוספים מפורטים בחוזר "עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2012").
הקטנה ב – 50% של התקרה המשפחתית הרבעונית להשתתפות עצמית עבור ביקור רופא, מרפאות חוץ ומכונים – למשפחה שאחד מחבריה הגיע לגיל פרישה.

הנחות בהשתתפות עצמית ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות הממלכתי
10% הנחה בהשתתפות עצמית לתרופות מרשם שבסל הבריאות – לאדם מעל גיל 75.
50% הנחה בהשתתפות העצמית ברכישת מרשם שבסל הבריאות לאדם שהגיע לגיל פרישה ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה וכן לאדם שהוא ניצול שואה המקבל קצבה לנושא זה (כמפורט בחוזר "עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2012").

75% הנחה בהשתתפות עצמית לתרופות מרשם שבסל הבריאות – לאדם שהוגדר "ותיק מלחמה נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה".

הנחות בתקרה חודשית לחולים כרונים – להשתתפות עצמית בתרופות ולציוד מתכלה (ראו הסבר בהמשך)
הקטנה ב- 50% של תקרה לחולים כרונים לאדם שהוגדר חולה כרוני והגיע לגיל פרישה ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה וכן לאדם שהוגדר חולה כרוני ושהוא ניצול שואה המקבל קצבה לנושא זה.

הסבר:
לחולים כרונים נקבעה תקרה להשתתפות עצמית בתרופות, שכלולות בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים וכוללת גם הוצאות לציוד מתכלה לחולים כרונים. התקרה משתנה מעת לעת ויש הבדלים בין הקופות. התקרה היא חודשית ובחישוב רבעוני. פירוט נוסף בחוזר "הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים לצורך עדכון" ועל-פי הוראות החוק.

טלפונים וכתובות אימייל של קופות החולים

1. שירותי בריאות מטעם קופת החולים

להלן מספרי הטלפון וכתובות האינטרנט של ארבעת קופות החולים:

כללית 2700*     http://www.clalit.co.il

מכבי  3555*     http://www.maccabi4u.co.il

מאוחדת 3833*  https://www.meuhedet.co.il

לאומית 507*     http://www.leumit.co.il

דע את זכויותיך בביטוח לאומי

דע את זכויותיך בביטוח לאומי

כל הזכויות שמורות ל-ש.י.ל 

דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

1י_162175549 דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

 

מקלות בגלגלים

תחקיר

יפעת ארליך 22/11/2011

מקלות בגלגלים
ברוכים הבאים לאמ"ר, המחלקה שמאשרת הכנסת ציוד רפואי לארץ. נא להצטייד בהמון סבלנות, בכל הטפסים הדרושים – אחרת תישלחו להליך ענישה פנימי – וגם בחבילות שי לעובדים ובכמה אלפי שקלים למאכערים, שיעשו זאת במקומכם אחרי שתרימו ידיים. ועוד לא דיברנו על מנהל היחידה, שמועסק בניגוד להוראת בית משפט ובכלל שקוע בקריירה מקבילה. את המחיר משלמים כמובן החולים, שממתינים חודשים ארוכים לציוד מציל חיים
כל הזכויות שמורות ל-news1

שירותי בריאות נוספים – שב"ן ("ביטוח משלים")

שירותי בריאות נוספים – שב"ן ("ביטוח משלים")

פירוט סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים

פירוט סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים

 

כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד 1994)

כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד 1994)

הגיל המבוגר-אשפוז לטווח ארוך

הגיל המבוגר
בימינו,  אנשים בגיל המבוגר (המוגדר רשמית כגיל 65 ומעלה) נמצאים פעמים רבות במלוא מרצם ואונם, נהנים מקרבת בני המשפחה והחברים ומפעילות מגוונת. בתקופה זו של החיים, יש חשיבות רבה לשמירה על אורח חיים בריא, תזונה נאותה, פעילות גופנית  וכמובן טיפול בבעיות בריאותיות כאשר הן מתעוררות. 

האגף לגריאטריה במשרד הבריאות אחראי על מכלול ההיבטים הבריאותיים הקשורים לקשישים (בני הגיל המבוגר) לרבות: תכנון וקביעת מדיניות לגבי השירותים לקשישים במדינה; קידום בריאות ורפואה מונעת לקשישים; שיקום; קביעת סטנדרטים בטיפול בקשישים במסגרות השונות; בקרה על איכות הטיפול בקופות החולים, בבתי חולים כללים, ובמוסדות גריאטריים לסוגיהם; הסברה ומתן מידע בנושאים הקשורים לבריאות הקשישים. באתר מידע בנושאים שונים הקשורים לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בגיל המבוגר:

קידום בריאות ורפואה מונעת – שמירה על אורח חיים בריא ומניעת מחלות ותאונות, בכל גיל ובמיוחד בגיל המבוגר תורמת לבריאות ולעצמאות.

שיקום רפואי לקשיש –  גם בגילאים מבוגרים ניתן לפעול כדי לשפר ירידה בתפקוד. קשישים רבים חזרו לתפקד באופן עצמאי גם לאחר פגיעה קשה. היעדר שיקום עלול לגרום לכך שאדם, שתפקודו נפגע, יזדקק לעזרה סיעודית בפעולות היום-יום, עד כדי אשפוז ממושך במחלקה סיעודית.

אשפוז ממושך לקשישים  – לעתים, מצבו התפקודי והרפואי של קשיש אינו מאפשר להמשיך לטפל בו בבית, בשל העדר תנאי טיפול מתאימים ועולה צורך להעבירו למוסד. במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש, ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.

לחיפוש בתי חולים עם מחלקות בתחום גריאטריה ומחלות ממושכות

זכויות קשישים ובני משפחה המטפלים בקשישים – זכויות ושירותים הניתנים לקשישים החיים בקהילה וסובלים מבעיות בריאות בשילוב עם מוגבלות תפקודית, וזכויות של בני משפחה המטפלים בקשישים.

בחירת מוסד סיעודי – מידע, כלים ושיקולים מסייעים לבחירת המוסד הסיעודי.

זכויות הדייר השוהה במוסד סיעודי – מכלול זכויות ושירותים.

מידע והדרכה בנושאים נוספים

מידע מקצועי

מוסדות אישפוז גריאטריים – מידע מקצועי

כלי בקרה במערך הגריאטרי

נהלים לבית חולים גריאטרי

כל הזכויות שמורות לאתר הממשלתי

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007*

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007*

מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים
ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל.

POLIO 2007