ארכיון יומי: 20 בינואר 2013

הנחות ופטורים בהשתתפות עצמית בקופות החולים

הנחות ופטורים בהשתתפות עצמית בקופות החולים

הנחות בהשתתפות עצמית ובתקרה משפחתית עבור ביקור רופא,
מרפאות חוץ ומכונים
פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור ביקור רופא, מרפאות חוץ ומכונים – לאדם שהגיע לגיל פרישה, על פי חוק, ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה. (פטורים נוספים מפורטים בחוזר "עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2012").
הקטנה ב – 50% של התקרה המשפחתית הרבעונית להשתתפות עצמית עבור ביקור רופא, מרפאות חוץ ומכונים – למשפחה שאחד מחבריה הגיע לגיל פרישה.

הנחות בהשתתפות עצמית ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות הממלכתי
10% הנחה בהשתתפות עצמית לתרופות מרשם שבסל הבריאות – לאדם מעל גיל 75.
50% הנחה בהשתתפות העצמית ברכישת מרשם שבסל הבריאות לאדם שהגיע לגיל פרישה ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה וכן לאדם שהוא ניצול שואה המקבל קצבה לנושא זה (כמפורט בחוזר "עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2012").

75% הנחה בהשתתפות עצמית לתרופות מרשם שבסל הבריאות – לאדם שהוגדר "ותיק מלחמה נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה".

הנחות בתקרה חודשית לחולים כרונים – להשתתפות עצמית בתרופות ולציוד מתכלה (ראו הסבר בהמשך)
הקטנה ב- 50% של תקרה לחולים כרונים לאדם שהוגדר חולה כרוני והגיע לגיל פרישה ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה וכן לאדם שהוגדר חולה כרוני ושהוא ניצול שואה המקבל קצבה לנושא זה.

הסבר:
לחולים כרונים נקבעה תקרה להשתתפות עצמית בתרופות, שכלולות בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים וכוללת גם הוצאות לציוד מתכלה לחולים כרונים. התקרה משתנה מעת לעת ויש הבדלים בין הקופות. התקרה היא חודשית ובחישוב רבעוני. פירוט נוסף בחוזר "הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים לצורך עדכון" ועל-פי הוראות החוק.

טלפונים וכתובות אימייל של קופות החולים

1. שירותי בריאות מטעם קופת החולים

להלן מספרי הטלפון וכתובות האינטרנט של ארבעת קופות החולים:

כללית 2700*     http://www.clalit.co.il

מכבי  3555*     http://www.maccabi4u.co.il

מאוחדת 3833*  https://www.meuhedet.co.il

לאומית 507*     http://www.leumit.co.il

דע את זכויותיך בביטוח לאומי

דע את זכויותיך בביטוח לאומי

כל הזכויות שמורות ל-ש.י.ל 

דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

1י_162175549 דיון בכנסת על דחייה נוספת של התחלת יישום תקנות הנגישות.

 

מקלות בגלגלים

תחקיר

יפעת ארליך 22/11/2011

מקלות בגלגלים
ברוכים הבאים לאמ"ר, המחלקה שמאשרת הכנסת ציוד רפואי לארץ. נא להצטייד בהמון סבלנות, בכל הטפסים הדרושים – אחרת תישלחו להליך ענישה פנימי – וגם בחבילות שי לעובדים ובכמה אלפי שקלים למאכערים, שיעשו זאת במקומכם אחרי שתרימו ידיים. ועוד לא דיברנו על מנהל היחידה, שמועסק בניגוד להוראת בית משפט ובכלל שקוע בקריירה מקבילה. את המחיר משלמים כמובן החולים, שממתינים חודשים ארוכים לציוד מציל חיים
כל הזכויות שמורות ל-news1