ארכיון יומי: 22 בינואר 2013

שירותים נגישים

שירותים נגישים
מידות לשרותים נגישים מאתר נציבות השיוויון 

חדש: מדריך לנפגעים בתאונות דרכים

אונת דרכים -מדריך לנפגעים בתאונות דרכים

פורסם: 09/11/2010
הייתם מעורבים בתאונת דרכים? המדריך החדש שעלה לפורטל gov.il מגיש מידע מקיף על זכויותיהם של נפגעי גוף, נפש ורכוש.

מה תוכלו למצוא במדריך:
כללי התנהגות לאחר תאונת דרכים
נזקים לרכוש בעקבות תאונת דרכים
פגיעות גוף ונפש לאחר תאונת דרכים
נכות קבועה לאחר תאונת דרכים:

כיצד נקבעים אחוזי הנכות,
מתי
 
מקבלים קצבת נכות ואילו גופים עוסקים בשיקום הפצועים?

מידע לנפגעי תאונת דרכים במסגרת העבודה: מתי תאונת דרכים נקבעת גם כתאונת עבודה, איך מגישים תביעה וכיצד נקבע סכום הגמלה לנפגעי עבודה? 

סיוע לבני המשפחה במקרה של פטירה

בנוסף, המדריך מכיל גם מספרי טלפון חשובים, קישור לטפסים מקוונים שימושיים ועוד.
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל
מדריך לנפגעים בתאונות דרכים
מדריכים נוספים בפורטל gov.il
לתגובות ועדכונים נוספים עקבו אחרי gov.il בפייסבוק

נפגעי תאונות בזמן העבודה לא ישלמו על חוות

נפגעי תאונות בזמן העבודה לא ישלמו על חוות דעת מומחה
בעקבות פס"ד של העליון: בתי המשפט החלו לחייב את חברות הביטוח לשאת בהוצאות המומחה הבודק את הנפגע במהלך המשפט

 זוהר שחר לוי 21.10.12
כל הזכויות שמורות לכלכליסט

ער"ן – אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון

ער"ן – אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון   1201

שירות הומניטרי מציע עזרה נפשית בטלפון 24 שעות ביממה. המוקד לילדים ולבני נוערלהתמודד עם

בעיותיהם המיוחדות בכלל ועם אלימות בפרט.

בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את קבלת הקצבה להבטחת הכנסה על פי תיקון בחוק, החל ב-1/9/12

חדשות – בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את קבלת הקצבה להבטחת הכנסה על פי תיקון בחוק,
החל ב-1/9/12 מי שבבעלותו ובשימושו רכב אחד (כולל אופנוע), ששוויו אינו עולה על 40,000 ש"ח, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. עד כה מי שהיה בבעלותו או בשימושו רכב היה זכאי לקצבה רק בתנאים מסוימים.

מי שבבעלותו או ברשותו רכב ינוכה מקצבתו סכום מסוים, המחושב על פי שווי הרכב ועל פי היותו עובד ומשתכר או שאינו עובד.

חשוב לדעת,
מי שעובד ומשתכר 2,207 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) לחודש ויותר או אם הגיע לגיל פרישה והוא משתכר 1,501 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) לחודש ויותר – ינוכה מקצבתו סכום קטן יותר מהסכום המנוכה למי שאינו עובד או למי שעובד ומשתכר פחות מהסכומים האלה.

במקרים הבאים יהיה זכאי לקצבה, מי שבבעלותו או בשימושו רכב, בלי קשר לשווי הרכב, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב:

הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של נכה ברגליו, הזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה אינו בן זוגו או ילדו).
לילדו משולמת גמלה לילד נכה.
הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. בכל מקרה האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.

לתשומת הלב,

מי שסבור שהוא עשוי להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה על פי הכללים שפורטו, מתבקש להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה בסניף הקרוב למקום מגוריו, מוקדם ככול האפשר.

הביטוח הלאומי נערך לביצוע התשלומים בהתאם לתיקון בחוק, ויתחיל לשלם את הקצבה על פי הכללים החדשים החל בקצבת חודש דצמבר 2012.לקצבה זו יצורף תשלום בעבור התקופה מספטמבר 2012, מי למי שיימצא זכאי.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי