ארכיון יומי: 22 בינואר 2013

זכותון לעובד הזר – זכויות מכוח דיני העבודה

זכותון  לעובד הזר – זכויות מכוח דיני העבודה

אלימות כלפי זקנים והתעללות בהם

אלימות כלפי  זקנים והתעללות בהם

מחלקת המחקר של הכנסת 2008

בלחיצה על הקובץ   m02053

אושר סופית: יורחבו העילות לאיסור הפליה בלשכות התעסוקה בהפניה לעבודה

אושר סופית: יורחבו העילות לאיסור הפליה בלשכות התעסוקה בהפניה לעבודה

התפרסמה בתאריך 16/1/2012 בשעה 20:28

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס` 20), התשע”ב-2012, של ח”כ נחמן שי (קדימה) וקבוצת ח”כים. 

סעיף 42 לחוק שירות התעסוקה, התשי”ט–1959 אוסר על לשכת שירות התעסוקה להפלות לרעה אדם בשל עילות של גיל, מין, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או מפלגה, או בשל מוגבלותו של אותו אדם. בנוסף נאסר על מי שזקוק לעובד, דהיינו על המעביד הפוטנציאלי, לסרב לקבל אדם לעבודה בשל עילות אלה. איסורים אלה אינם חלים כאשר אופיו או מהותו של התפקיד או עניני בטחון המדינה מונעים את שליחתו או קבלתו של האדם לעבודה. יצוין כי הנפגע מפעולה מפלה של לשכת שירות התעסוקה יכול להגיש ערר על פעולתה, ואילו סירוב לקבל אדם לעבודה בשל עילות אלה מהווה עבירה פלילית. 
בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח–1988, קבועה רשימת עילות רחבה יותר, שבשלהן נאסר על מעביד שמעסיק שישה עובדים לפחות, להפלות בין עובדיו או בין מבקשי עבודה. רשימה רחבה זו היא תוצאה של תיקונים שונים שנעשו באותו חוק לשם הגנה על עובדים בקשר לזכותם להיות הורים ולשם הגנה על עובדים שמשרתים בשירות מילואים. 

יו”ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח”כ חיים כץ (הליכוד), הציג את הצעת החוק, שנדונה בוועדה לקריאה השנייה והשלישית ואמר, ”בהצעת החוק המונחת בפניכם מוצע להרחיב את רשימת עילות ההפליה האסורות שבחוק שירות התעסוקה על ידי הוספת עילות מחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שהן: נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפרייה חוץ גופית, הורות וכן שירות במילואים על היבטיו השונים. 
כמו כן מוצע לקבוע כי יראו כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין, שכן קביעת תנאים כאלה עשויה להסוות עילות הפליה אסורות. 
בכך יינתן ביטוי לפסלותן של עילות נוספות אלה כשיקול בעת בחינת התאמתו של אדם לתפקיד, גם במסגרת פעולת לשכות שירות התעסוקה וגם בפעולתו של כל מי שזקוק לעובד. 

17 ח”כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים. 
10 ח”כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, שעברה ללא מתנגדים.
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים

טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים
נכים בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים, בגובה 50% מכל הוצאה שמעל 500 ש"ח השתתפות עצמית. נכה המתקיים מתגמול מיוחד למתבגר זכאי לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ש"ח, אך לא יותר מ–50% מההוצאה בפועל.  הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת. לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי
רפואת שיניים לנכי צה"ל
רפואת שיניים הלשכה לשיקום נכים
רפואת שיניים ניידת
ניידת טיפול שיניים
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

פנייה לקבלת סיוע רפואי במקרים דחופים -שאין קופ"ח

פנייה במקרים דחופים

שירות רפואי בזמן שמרפאות קופות החולים אינן פעילות

מידע לגבי פניה לחדר מיון (מלר"ד)

פינוי באמבולנס