ארכיון יומי: 27 בינואר 2013

מחשבון מרשות המסים לביטוח רכב

לפני שאתה רץ לעשות ביטוח חובה, למה לא תשווה מחירים?

באתר רשות המיסים

מחשבון זה מציג את כל תעריפי הביטוח של כל החברות,
בכדי לסייע בבחירת חברת הביטוח המתאימה עבורך.

האם ידעת שבעקבות הרפורמה בענף הביטוח ההפרש בין תעריפי ביטוח החובה
אצל חברות הביטוח השונות עשוי להגיע למאות שקלים?
עכשיו אתה יכול להשוות מחירים ולבחור בחברת הביטוח המתאימה לך.
כל הזכויות שמורות לרשות המיסים

ביטוח לרכב – טוב לדעת

מבדיקה בכמה חברות ביטוח מתברר:

יש פוליסת ביטוח אחת לכל החברות. הפוליסה היא בסיסית ושווה לכל חברות הביטוח!

חברות הביטוח מעלות או מורידות את המחיר על פי שיקול דעתם.

אין בפוליסה איזכור על אביזרים מיוחדים.

את האיבזור המיוחד מוסיפים סוכני הביטוח כחלק בלתי נפרד מהפוליסה.

ישנם שמוסיפים, ישנם שמסרבים לבטח גם אם החוק אומר לבטח.

מה שחשוב הוא לא מי מבטח, אלא תכולת הביטוח לפרטי פרטים.

הפוליסה תכלול את כל הנהגים ברכב כולל צד ג'
האיבזור:
ירשם במדוייק, שם האביזר,היצרן כמו גם שווי המתקן. חשוב לצרף חשבוניות על תשלום על האבזור. מעלון,כסא גלגלים רגיל/ממונע,מנגנון יד,מערכת חשמלית/מעלית אחרים. שם היצרן ועלות ההתקנה.

כל אביזר נוסף ירשם בנפרד.
אם נוסעים עם שני כיסאות לבטח את שניהם גם ברכב וגם בבית.
לציין את שם חברת האיתור.
בפוליסה מופיע רכב חלופי.
לבדוק מול החברה אם יש רכב חלופי, אם אין לבטל רכב חלופי והמקום להכניס לפוליסה החזר עבור נסיעות בתמורה לקבלות כפי שיקבע בין הצדדים.
כנ"ל לבטל שרותי גרירה למי שיש מביטוח לאומי שרותי גרירה. מיותר לשלם כפול.

אין סוכן ביטוח טוב או רע והפוך.
חשוב שהסוכן שלכם יהיה אמין.
לא תמיד יקר הוא זול והפוך.

מחשבון לביטוח רכב

משרד האוצר מעמיד לרשותך מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח
חובה המאפשר לברר מיד, איזו חברת ביטוח מציעה את
תעריף ביטוח החובה המשתלם ביותר.

לפני שעושים ביטוח בודקים
מחשבון זה מציג את כל תעריפי הביטוח של כל החברות, מאתר רשות המיסים

בכדי לסייע בבחירת חברת הביטוח המתאימה עבורך.

אני מוכן לבטח את כל הנכים

אלעזר לוין News1.co.il   
צרפתי: אני מוכן לבטח את כל הנכים

 יו"ר הנכים גולל בפני הכנסת את מצוקתם, כאשר הם מתקשים להשיג ביטוח רכב סוכני הביטוח צרפתי וכהן: אנחנו מבטחים ונבטח אותם, כולל כסאות הגלגלים

כל הזכויות שמורות ל-NEWS 1

מחשבון לביטוח רכב

מחשבון לביטוח רכב

משרד האוצר מעמיד לרשותך מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח
חובה המאפשר לברר מיד, איזו חברת ביטוח מציעה את
תעריף ביטוח החובה המשתלם ביותר.

 

 

מי זכאי לתמרור חניה ליד ביתו

מי זכאי לתמרור חניה ליד ביתו
אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה (ג-43) לסימון אזור חניה ליד ביתו ובמקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתו
ובתנאי שאין לא מקום חניה פרטי רשום על שמו.

הזכאי יקבל תמרור בהתאם לנוהלי הרשות המקומית.
 
לקבלת תמרור חניה לרכב נכה,
זכאי כל אדם מגיל 3 ומעלה אשר נקבע לו 60%  (נכות רפואית) מוגבלות בניידות.
לא יינתן אישור להצבת תמרור במקרים בהם למשפחה יש חניה פרטית לדירה,או אם במקום מגורי הנכה קיימים מקומות חניה פנויים.
אם יש קושי במציאת מקום חנייה והמגבלה קשה, תישקל בחיוב הצבת תמרור חנייה לרכב נכה.

במקרים בהם יש חניה פרטית, אבל הכניסה לבית מתאפשרת רק ממקום אחר, תישקל בחיוב הצבת תמרור.
אם בעל המגבלה עובד, תישקל אפשרות חניה גם ליד מקום עבודתו.

כדי להסדיר את התמרור יש לפנות לרשות המקומית למחלקת החניה או וועדת התמרור המקומית.
לצרף:
בקשה בכתב בה מפורטת הכתובת המדויקת, מס הטלפון והפקס אם יש.
תצלום רישיון הרכב,תצלום התו המקורי שניתן לרכב ממשרד התחבורה,תצלום תעודת זהות,ואחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון או גורם מוסמך אחר.

הפניה יכולה להיעשות בכתב. מומלץ לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה.

בכל רשות תפגשו שמות שונים.  "וועדת תחבורה עירונית", "מחלקת חניה". בעיקרון הבקשה צריכה להגיע לידי וועדת התמרור המקומית.

הוועדה ברשות המקומית שוקלת את נחיצות התמרור ומחליטה לאשר או לדחות או לבקש מידע נוסף .

כתיבת פרוטוקול ובו הנימוקים לאישור או לדחייה ושליחה למבקש. ישנן עיריות שיוצרות קשר טלפוני.

מומלץ לבקש את ההחלטה הוועדה בכתב בעיקר אם התמרור לא אושר.  

תשלום עבור הצבת התמרור.
לא בכל הרשויות המקומיות דורשים תשלום עבור התמרור.  ישנן עיריות שגובות תשלום וישנן שלא.

מה אומר החוק.
פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ותקנות התעבורה, מעניקות לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים,

ובכלל זה לסמן מקומות חנייה לרכב של נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו או בכל מקום שימצאו לנכון.
סימון מקום חנייה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר ג-43 שיוצב במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש.

לפי תקנות התעבורה לא יעצור אדם רכב, לא יעמידו,לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, ליד תמרור ג-43 המסמן – מקום חנייה לרכב של נכה-משותק רגליים,אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות
אלה או אם סומן בתמרור אחרת.

עוד נקבע בפקודה זו כי לשוטר יש סמכות להרחיק או לגרור רכב שהעמדתו אסורה על פי חוק וכי לרשות המקומית יש סמכות להתקין חוקי עזר בדבר האמצעים שיינקטו כלפי מי שרכבו חונה במקום האסור לחנייה על פי חוק,לרבות גרירת הרכב או נעילת גלגליו.
בקובץ התקנות (חיקוקי שלטון מקומי), 717,  תשס"ח, מ-13/5/2008 נקבע ייחוד מקום חניה לרכב של נכה
קובץ התקנות – כאן  חיקוקי שלטון מקומי

רשות תמרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב אחד או למספר כלי רכב המשמשים לצרכי מוגבלים. במקום יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.

לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב של בעל מגבה או לכמה כלי רכב של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום.