ארכיון יומי: 30 בינואר 2013

שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה

שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה       באתר משרד התחבורה
שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה
רביעי, 29 דצמבר 2010 15:11

במטרה להקל על העומס ולקצר את תהליך קבלת תג נכה, ייכנסו לתוקף נהלים חדשים החל מיום 02/01/2011:
תשובה לבקשה לתג חנייה לנכה תישלח עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה
ניתן לקבל מידע לגבי מצב הטיפול בבקשה אך ורק במרכז השירות הטלפוני 5678*
כל הזכויות שמורות למשרד התחבורה