ארכיון יומי: 1 בפברואר 2013

חשיפה: אגד ודן יפצו בעשרות מיליוני ש"ח

עידן יוסף  News1.co.il עגל הזהב עיתונות בע"מ

חשיפה: אגד ודן יפצו בעשרות מיליוני ש"ח

אגד ודן הציעו במסגרת מו"מ בתביעה יצוגית לשלם פיצוי של כ-30 מיליון שקלים שיחולק לעשרות אלפי עיוורים הקואופרטיבים לא הנגישו כנדרש את האוטובוסים והתחנות  היועמ"ש לממשלה: בהיעדר פיצוי ראוי – לא נחסום תביעות אישיות

כל הזכויות שמורות למאקו

תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282)

תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282) כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) כאן

טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מיועד לעובד שכיר ולעובד עצמאי, שנפגעו בעבודה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע. הטופס מיועד גם למתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213)

תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213) כאן

תביעה לתשלום גמלת "תלויים" לבני משפחה של מבוטח בביטוח נפגעי עבודה (עובד שכיר או עצמאי), שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) וכן מי שהתנדב ונפטר עקב פעולת התנדבותו.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200) כאן

התביעה מיועדת למי שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, והוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה.
לאחר הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, יוזמן הנפגע לוועדה רפואית, שתקבע אם נותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה ואת דרגת הנכות.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210)

תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210) כאן
תביעה לצירוף נכויות לנכה עבודה, שנקבעו לו כמה דרגות נכות עקב כמה פגיעות בעבודה, ובגלל האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279)

תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279) כאן
תביעה לנכה עבודה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות זמנית, והוא אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה, ואין לו הכנסות מעבודה או מעסק. ל"נכה נזקק" משולמת קצבה בשיעור של 100% לתקופה שנקבעה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230)

תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230)  כאן

תביעה לדמי מחיה של ילד המקבל קצבת "תלויים" (קצבה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה). הילד זכאי לדמי מחיה, אם עיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים (כיתות ט' – י"ב) או להכשרה, בכפוף להכנסותיו והכנסות ההורה עמו הוא נמצא. יש לצרף כאסמכתה אישור מבית הספר שבו הילד לומד, וכן אישורים על הכנסות.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228)

תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228)   כאן
תביעה לדיון מחודש בדרגת נכות לנכה מעבודה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות, וחלה החמרה במצבו. אפשר להגיש את התביעה לאחר שחלפו 6  חודשים לפחות מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215)


טופס
תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215)
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב ירידה בהכנסות, לנכה מעבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 20 אחוז ומעלה. הפגיעה גרמה לירידה ניכרת בהכנסותיו ולא לזמן מוגבל, וחלפה לפחות שנה אך לא יותר מ- 5 שנים, מאז שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות צמיתה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי