ארכיון יומי: 2 בפברואר 2013

הסעה ופינוי באמבולנס

הסעה ופינוי באמבולנס

הנדון: ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית חולים פסיכיאטרי

הנדון: ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית חולים פסיכיאטרי

כאן

בתי מרקחת תורנים בכל הארץ לפי תאריך

בתי מרקחת תורנים הכל הארץ לפי תאריך

למעסיקי עובדים זרים -חדשות מהכנסת בשפות שונות

נהלים חדשים המחמירים עם מטפלים שנטשו את מטופליהם ללא הודעה מוקדמת, עד לכדי שלילת רישיון העבודה של המטפל והרחקתו מהארץ.
הנהלים החדשים התפרסמו באתר משרד הפנים ובחוברות הסבר המופצות בכל לשכות משרד הפנים ובלשכות ההשמה לעובדים זרים ברחבי הארץ.

הנהלים מתורגמים לשפות המוצא של המטפלים.
24.07.2012 FORENERS RULES

 

טלפונים של משטרת ישראל ומגן דוד אדום לפי אזורים

טלפונים של משטרת ישראל ומגן דוד אדום לפי אזורים

מגן דוד אדום משטרה לפי אזור