ארכיון יומי: 7 בפברואר 2013

לאתר האינטרנט של האגף לבריאות הנפש

לאתר האינטרנט של האגף לבריאות הנפש

האגף לבריאות הנפש
דבר ראש האגף לבריאות הנפש
חוקים נהלים
ידיעון האגף לשירותי בריאות הנפש
שנתונים סטטיסטיים
מדריך זכויות וזכאויות
מחלקה לטיפול בהתמכרויות
המחלקה למידע והערכה
המחלקה למחקר ותכנון
שיקום

המחלקה לפסיכיאטריה משפטית
מערך אמבולטורי מרפאות וטיפול יום
היחידה לטיפול בילדים אוטיסטים
מסגרות אשפוז
רשימת פרסומים
רשימת שירותים בבריאות הנפש
ערכות הדרכה
הודעות
כנסים
שבוע בריאות הנפש 2010
מדיניות בינלאומית
דיווח ספקי שיקום בקהילה
קישורים
אובדנות בני נוער בישראל
הפרעת קשב וריכוז – ADHD
פניות הציבור
מתנדבים לשעת חירום

משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש

משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש

מטרות

לתת מענה מניעתי, טיפולי ושיקומי לאנשים המתמודדים עם בעיה נפשית (תוך התייחסות לצרכים ולרצונות המיוחדים לכל אדם).
אוכלוסיית זכאים

אנשים הזקוקים לטיפול נפשי על–ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. הטיפול ניתן במסגרות משרד הבריאות בנוסף לטיפול הניתן על–ידי קופות החולים.

השירותים הניתנים

בדיקה במחלקה לרפואה דחופה (מיון)

במרכזים לבריאות הנפש ובבתי חולים כלליים כחלק מבדיקה רפואית כוללת.

אשפוז

במצבים חריפים במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים ובמרכזים לבריאות נפש של המדינה וקופת חולים כללית. 

שירותי מרפאה (אמבולטוריים)

במצבים של מצוקה, בעיה רגשית–נפשית, מחלה נפשית, משבר, קשיים בתפקוד על רקע נפשי וכיוצא בזה. השירותים המרפאתיים כוללים טיפול רפואי, ייעוץ פסיכולוגי, טיפול שיחתי פרטני וקבוצתי, טיפול זוגי משפחתי, טיפול  תרופתי ומעקב פסיכו–סוציאלי ורפואי.

השירותים ניתנים במרפאות ובמרכזים קהילתיים לבריאות הנפש לכל הגילים לפי התוויה רפואית.  

שיקום

זכאות לשירותי השיקום מוקנית למי שהוכר כבעל נכות על רקע נפשי  של 40% לפחות, וכתוצאה מהמצוקה, הבעיה או המחלה הנפשית, נגרמת לו הגבלה בתפקוד בחיי היומיום. מטרת השיקום ליצור הזדמנויות לממש את יכולותיו כדי להגיע לאיכות חיים אופטימלית.

מערך שירותי השיקום כולל מסגרות דיור, מסגרות תעסוקה ותעסוקה נתמכת, מסגרות פנאי, השכלה נתמכת,שירותי סמך וחונכות. שירותי השיקום ממוקמים בקהילה ואפשר לקבלם באמצעות הפניה של אנשי מקצוע לוועדה בראשות רכז שיקום בלשכות הפסיכיאטרים המחוזיים.
התמכרויות
שירותי גמילה במצבים של התמכרויות ושימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים. מערך השירותים כולל טיפול אמבולטורי, מרכזים לטיפול באמצעות מתדון, טיפול גמילה באשפוז (סמים ואלכוהול) ומחלקת גמילה אשפוזית לנוער.

משרדי ממשלה – משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד

משרדי ממשלה – משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד
מטרות
לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים. לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, ההתנהגותי; להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים, ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.

הבסיס החוקי

חוק לימוד חובה וחוק חינוך מיוחד.
אוכלוסיית זכאים
אדם בגיל 21-3, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת ואשר ועדת ההשמה/ועדת הערר קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד. ועדת ההשמה מתקיימת ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד. יושב ראש הועדה הוא מנהל מח’ החינוך ברשות המקומית או ממלא מקומו. חברי ועדת ההשמה ממונים על–ידי שר החינוך.

השירותים הניתנים

ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם (באחריות משרד החינוך)
במוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק לימוד חובה, התשנ"ט – 1949.

החינוך המיוחד יינתן במסגרות הבאות:
גן ילדים לחינוך מיוחד
כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל
בי"ס לחינוך מיוחד

השירותים הניתנים בגין חוק החינוך המיוחד:
הוראה ולימוד באמצעות מורים לחינוך מיוחד.
שירותים פרה רפואיים ובכלל זה טיפולים בהבעה ויצירה.
שירותים רפואיים וסוציאליים.
הארכת יום הלימודים והארכת שנת הלימודים באופן דיפרנציאלי לפי סוג החריגות הכיתתית.
שירותי הזנה במסגרות בהן הוארך יום הלימודים.
קיום מוסדות לחינוך מיוחד: מוטל על משרד החינוך ועל הרשות המקומית במשותף.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות

סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות

שינויים בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות החל מה-01.01.2013 

מי זכאי לסיוע?

הזכאים לסיוע
תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה, זכאים למכשירי השיקום והניידות המוגדרים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד – הניתנים באמצעות מכון לואיס

​אינם זכאים לסיוע
אנשים שאינם זקוקים למכשירים לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה.
מקבלי גמלה: נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, פעולות איבה, תאונות עבודה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים. נפגעים אלה מקבלים סיוע ממקור אחר.
נכים הנמצאים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה.
מכשירי השיקום שהמשרד משתתף במימונם

רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ה (1995)

א. מכשירי שיקום
לילדים עד גיל 18 – מכשירי שמיעה לילדים ונוער, מכשירי עזר לראייה, משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות, עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפיים.
לכלל האוכלוסייה – תותבות שד וחזייה ראשונה, תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות, תותבות חיצוניות כגון תותבת אף, אוזן וכו'.

ב. מכשירי ניידות
כיסאות גלגלים ידניים
טיולונים
כיסאות טיולון (BUGGY)
כיסאות גלגלים ממונעים
כיסאות גלגלים לשירותים
כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים
אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
מיטות פאולר מלא + HI-LOW הידראוליות וחשמליות
מזרני אוויר חשמליים (סטנדרטיים) להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ
מנופים ביתיים – חשמליים והידראוליים
הליכונים: הליכון אחורי/רולטור/אמות
קביים קנדיות
זחלילים/מעלי מדרגות ניידים – במקרים חריגים

ג. מכשירים הניתנים למקבלי קצבאות בלבד ושאין להם הכנסה נוספת (אנשים אלו פטורים מהשתתפות עצמית)
הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ספוג לכיסאות גלגלים, מזרני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים")

ד. מכשירי הליכה ותותבות גפיים – מפורט בהמשך.

מדיניות המימון
א. מכשירי שיקום
השתתפות משרד הבריאות
משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום בגובה 75% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל (הנמוך מביניהם), לפי סוג המכשיר:
מכשירים שנקבע להם סכום מרבי, שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר.
מכשירים שבעבורם נדרשות שלוש הצעות מחיר לפחות. הצעות המחיר נלקחות על-ידי משרד הבריאות ונבדקות על-ידו. מחיר המכשיר ייקבע על-פי הזולה מבין הצעות המחיר.
הערה: עם עריכת מכרזים, מחיר המכשיר יקבע על-פי תנאי המכרז.

השתתפות התושב
התושב משתתף ברכישת מכשירי שיקום בסך 25% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות.
תושב המבקש הרחבת השתתפות או תושב הזכאי לפטור מהשתתפות עצמית, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.

ב. מכשירי ניידות
השתתפות משרד הבריאות
משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בגובה 90% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל (הנמוך מביניהם), לפי סוג המכשיר:
מכשירים שנקבע להם סכום מרבי, שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר.
מכשירים שבעבורם נדרשות שלוש הצעות מחיר לפחות. הצעות המחיר נלקחות על-ידי משרד הבריאות ונבדקות על-ידו. מחיר המכשיר ייקבע על-פי הזולה מבין הצעות המחיר.
הערה: עם עריכת מכרזים, מחיר המכשיר יקבע על-פי תנאי המכרז

השתתפות התושב
התושב משתתף ברכישת מכשירי ניידות בסך 10% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות.
תושב המבקש הרחבת השתתפות או תושב הזכאי לפטור מהשתתפות עצמית, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.

הערות
אישור הזכאות להשתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שיקום וניידות, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.

לידיעה: מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי. לאחר האישור, במידת הצורך, המפרט יועבר לספקים לקבלת הצעות מחיר. תושב המבקש לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו.

תהליך קבלת הסיוע/ המימון

א. פניה ראשונית לקופות החולים או מסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת המכשיר

עבור מכשירי ניידות
יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית). רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה), באמצעות היחידה להמשך טיפול או באופן אחר, לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות.
הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את התושב לגבי המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
עבור מכשירי שיקום
בפניות למכשירי שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לצורך קבלת המלצה.
יש לצרף מסמכים, כמפורט מטה.
הערה: המלצת קופת החולים אינה מהווה בהכרח אישור זכאות. ההחלטה הסופית על אישור המכשיר מתקבלת על ידי משרד הבריאות.

ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות
הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש ללשכת בריאות באיזור מגוריו של התושב – לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום. הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או על-ידי התושב, או מי מטעמו. ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס (למעט מקרים בהם נדרשים מסמכי החשבונית והקבלה המקוריים – ראו כמפורט ב"מקרים בהם התושב מקבל אישור זכאות לרכישת מכשיר שיקום/ניידות לרכישה עצמית" ב"מסמכים הנדרשים לקבלת השירות" להלן)
ג. דיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות
ועדה מקומית תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה. החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) לרבות הנחיות להמשך התהליך, תדווח על-ידי רכזת המכשירים במכתב תשובה לפונה.

ד. לאחר קבלת אישור לסיוע
עם קבלת האישור ממשרד הבריאות יופנה התושב לקבלת המכשיר על-פי הנחיות שיינתנו בכתב.
האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.
מכשירי ניידות שמשרד הבריאות השתתף במימונם, הם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש או עם קבלת מכשיר מאותו סוג או עם מעבר התושב למוסד סיעודי.

להלן המכשירים שיוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
כיסאות גלגלים לשירותים
כיסאות גלגלים ממונעים
כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
טיולונים
מיטות
מנופים
זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
הליכונים מיוחדים (רולטורים)

עם קבלת המכשיר על התושב וערב נוסף או ערב בלבד, לחתום על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.
הערה: במידה שיפורסם מכרז, קבלת המכשיר תיעשה רק באמצעות הספקים המורשים שיזכו במכרז.

תהליך הבקשה עבור מכשירים נוספים – מכשירי הליכה ותותבות גפיים
מכשירים נוספים – מכשירי הליכה ותותבות גפיים (ניתנים באמצעות מכון לואיס)
אורטוזות (מכשירי הליכה), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם – במקרה של החלפת בית הגדם או התותבת.
המבקש מכשירים אלו יפנה אל לשכת הבריאות באזור המגורים. יש לצרף המלצה של רופא אורתופד או רופא שיקומי. האזרח יופנה על-ידי לשכת הבריאות לרופא מורשה באמצעות כרטיס בו יצוין שיעור השתתפות המשרד.
פרטי השירות
מקום קבלת השירות
​המחלקות למחלות ממושכות ושיקום בלשכות הבריאות
מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי ניידות
דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא ואחות.
מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית/ מרפא/ה בעיסוק מקופת החולים המבטחת.
דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עובדת סוציאלית (בכל מקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה).
מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי שיקום
מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
מכשירי עזר לראייה כולל תותבות עיניים – המלצה של רופא עיניים.
תותבות שד – המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג.
מסמכים נוספים אותם יש לצרף בעבור כל בקשה
תצלום תעודת זהות.
למבקשים הפחתת ההשתתפות העצמית – יש לפנות להתייעצות עם העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
במקרים בהם התושב מקבל אישור זכאות לרכישת מכשיר שיקום/ניידות, לרכישה עצמית עליו להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
אישור הזכאות
טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
חשבונית וקבלה – מסמכים מקוריים
פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).

כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות

 

משרד הבריאות, סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים

משרד הבריאות, סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים
מטרות

קופות החולים אחראיות לשירותים בתחומים האלה: אבחון, התייעצות וטיפול רפואי; אשפוז; תרופות; אבזרים וציוד רפואי שירותי רפואה בעבודה שיקום.

רשימת השירותים שבאחריות הקופות מפורטת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד1994-, בתקנותיו ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) והיא מתעדכנת מפעם לפעם. כדי לברר אם שירות מסוים כלול בסל יש לפנות לקופת החולים או לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות, טל’ 02-56812000. רשימת השירותים מפורטת גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות .
כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות
השירותים הניתנים
שירותי השיקום אלה נועדו להשיב את החולה לתפקוד מרבי בבית ובקהילה.

שיקום באשפוז: ניתן עד שלושה חודשים. הארכה תינתן על סמך אישור ועדה מקצועית של קופת החולים.
שיקום בקהילה: לרבות טיפולים במקצועות פרא-רפואיים, כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור. הטיפולים ניתנים על פי שיקול דעת מקצועי ומספרם מוגבל.
שיקום חולי לב: ניתן לאחר אוטם שריר הלב או לאחר ניתוח מעקף כלי דם כליליים וכולל:
א. תוכנית שיקום: הדרכה, חינוך לבריאות והתעמלות שיקומית – עד שלושה חודשים.
מעבר לתקופה זו ועד שישה חודשים, קופת החולים משתתפת בעלות כספית של
התעמלות שיקומית.
ב. החלמה בבית מלון בהשגחה רפואית: השתתפות כספית של הקופה לחמשת הימים
שלאחר השחרור מבית החולים.
ג. ניטור קצב הלב: באמצעות מכשיר ניטור אישי לאחר אוטם חריף בשריר הלב או
לאחר ניתוח לב – עד שישה שבועות. כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

אלמנארה – עמותה לקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית

אלמנארה – עמותה לקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית
לעמותה    >   כאן