ארכיון יומי: 8 בפברואר 2013

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

מטרות

ייצוג עצורים ונאשמים המואשמים בעבירות פליליות.

הבסיס החוקי

חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995.

אוכלוסיית זכאים

עצורים ונאשמים מחוסרי אמצעים כלכליים על פי אמות המידה המצויות בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו – 1996; לקויים בכושרם השכלי; אילמים; חירשים; עיוורים; קטינים; נאשמים בעבירות שהעונש הקבוע לצידן הוא 10 שנות מאסר ומעלה; או על פי מינוי בית משפט.

השירותים הניתנים

ייצוג משפטי בהליכים פליליים מטעם הסניגוריה הציבורית.

המסמכים הדרושים

כתב אישום; תעודת זהות; אישורים על הכנסת הנאשם ו/או בני משפחתו; אישור מביטוח לאומי על תשלום קצבאות של הנאשם ו/או בני משפחתו; תדפיס בנקאי על מצב חשבון; תדפיס בנקאי של תנועות עו"ש של שלושת החודשים האחרונים; רשיון רכב, אם יש; אישור על קבלת תשלום מזונות; חוזה שכירות דירה וחוזה השכרת דירה.

דרכי הפניה

פנייה אל אחת מלשכות הסניגוריה הציבורית אשר ברשימה שלהלן: פנייה באופן עצמאי; פנייה באמצעות תחנת המשטרה; פנייה של בית משפט לסניגוריה הציבורית.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי

מטרות
פיקוח על אפוטרופוסים שנתמנו על ידי בית המשפט.

הבסיס החוקי
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.

אוכלוסיית זכאים
קטינים או נכים שמונה להם אפוטרופוס.השירותים הניתנים פיקוח על אופן ניהול הכספים והרכוש של החסוי על ידי האפוטרופוס.

דרכי הפניה
בכתב או בטלפון למשרד הראשי או למחוזות.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי
מטרות
מתן סיוע משפטי בנושאי המשפט האזרחי.
הבסיס החוקי
חוק הסיוע המשפטי התשל"ב – 1972 תקנות הסיוע המשפטי התשל"ג – 1973

אוכלוסיית זכאים
כלל תושבי המדינה, ובתנאי שמבקש הסיוע המשפטי נמצא זכאי לכך לפי קריטריונים כלכליים ועניינים הקבועים בחוק ובתקנות.

השירותים הניתנים
מתן עזרה או עצה משפטית ומתן ייצוג בערכאות המשפטיות השונות, בנושאי מעמד אישי, ביטוח לאומי, תביעות כספיות כולל הוצאה לפועל.

המסמכים הדרושים
אישורים על הכנסות ומסמכים הקשורים לבקשה.

דרכי הפניה
הגשת בקשה לסיוע משפטי בכל אחת מהלשכות אשר ברשימה שלהלן.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, בתי המשפט

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, בתי המשפט
הבסיס החוקי

חוק יסוד השפיטה; חוק בתי המשפט (נוסח משולב, התשמ"ד–1984)  חוקים העוסקים בהליכים אזרחיים, פליליים ומנהליים, בענייני משפחה ובענייני עבודה; חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967.

אוכלוסיית זכאים
כל האזרחים זכאים לגשת לערכאות.

השירותים הניתנים
שפיטה, ואיפשור הוצאה לפועל של פסקי דין.
דרכי הפניה
מזכירויות בתי המשפט.

 

 

 

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, אגף רישום מקרקעין

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, אגף רישום מקרקעין

מטרות
לפטור נכים מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.

הבסיס החוקי
תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה – 1974.

אוכלוסיית זכאים
קבוצות נכים שונות עפ"י הגדרתן בתקנות האמורות.
השירותים הניתנים
פטורים מתשלום אגרות, כמפורט בתקנות.
דרכי הפניה
הגשת בקשה תיעשה בפנייה אישית או בכתב אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ. תעודות ואישורים המעידים על נכותו או מוגבלותו של המבקש.

 

 

משרדי ממשלה – משרד הדתות

משרדי ממשלה – משרד הדתות

"תופרים חליפה לכל אדם"

"תופרים חליפה לכל אדם"ישראלים עשר
עודכן 20:47 15/03/2011
מיקי חיימוביץ'

אורי יסוד, גימלאי של רפאל, מנהל את קבוצת המתנדבים פורשי החברה הממציאים ומייצרים מכשירים ייעודיים עבור בעלי צרכים מיוחדים
כל הזכויות שמורות לערוץ 10 ונענע