ארכיון יומי: 8 בפברואר 2013

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

מטרות

ייצוג עצורים ונאשמים המואשמים בעבירות פליליות.

הבסיס החוקי

חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995.

אוכלוסיית זכאים

עצורים ונאשמים מחוסרי אמצעים כלכליים על פי אמות המידה המצויות בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו – 1996; לקויים בכושרם השכלי; אילמים; חירשים; עיוורים; קטינים; נאשמים בעבירות שהעונש הקבוע לצידן הוא 10 שנות מאסר ומעלה; או על פי מינוי בית משפט.

השירותים הניתנים

ייצוג משפטי בהליכים פליליים מטעם הסניגוריה הציבורית.

המסמכים הדרושים

כתב אישום; תעודת זהות; אישורים על הכנסת הנאשם ו/או בני משפחתו; אישור מביטוח לאומי על תשלום קצבאות של הנאשם ו/או בני משפחתו; תדפיס בנקאי על מצב חשבון; תדפיס בנקאי של תנועות עו"ש של שלושת החודשים האחרונים; רשיון רכב, אם יש; אישור על קבלת תשלום מזונות; חוזה שכירות דירה וחוזה השכרת דירה.

דרכי הפניה

פנייה אל אחת מלשכות הסניגוריה הציבורית אשר ברשימה שלהלן: פנייה באופן עצמאי; פנייה באמצעות תחנת המשטרה; פנייה של בית משפט לסניגוריה הציבורית.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי

מטרות
פיקוח על אפוטרופוסים שנתמנו על ידי בית המשפט.

הבסיס החוקי
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.

אוכלוסיית זכאים
קטינים או נכים שמונה להם אפוטרופוס.השירותים הניתנים פיקוח על אופן ניהול הכספים והרכוש של החסוי על ידי האפוטרופוס.

דרכי הפניה
בכתב או בטלפון למשרד הראשי או למחוזות.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי
מטרות
מתן סיוע משפטי בנושאי המשפט האזרחי.
הבסיס החוקי
חוק הסיוע המשפטי התשל"ב – 1972 תקנות הסיוע המשפטי התשל"ג – 1973

אוכלוסיית זכאים
כלל תושבי המדינה, ובתנאי שמבקש הסיוע המשפטי נמצא זכאי לכך לפי קריטריונים כלכליים ועניינים הקבועים בחוק ובתקנות.

השירותים הניתנים
מתן עזרה או עצה משפטית ומתן ייצוג בערכאות המשפטיות השונות, בנושאי מעמד אישי, ביטוח לאומי, תביעות כספיות כולל הוצאה לפועל.

המסמכים הדרושים
אישורים על הכנסות ומסמכים הקשורים לבקשה.

דרכי הפניה
הגשת בקשה לסיוע משפטי בכל אחת מהלשכות אשר ברשימה שלהלן.

 

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, בתי המשפט

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, בתי המשפט
הבסיס החוקי

חוק יסוד השפיטה; חוק בתי המשפט (נוסח משולב, התשמ"ד–1984)  חוקים העוסקים בהליכים אזרחיים, פליליים ומנהליים, בענייני משפחה ובענייני עבודה; חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967.

אוכלוסיית זכאים
כל האזרחים זכאים לגשת לערכאות.

השירותים הניתנים
שפיטה, ואיפשור הוצאה לפועל של פסקי דין.
דרכי הפניה
מזכירויות בתי המשפט.