ארכיון יומי: 11 בפברואר 2013

שינוי כתובות וטלפונים בעקבות מעבר יחידות משרד הבריאות ל"מגדלי הבירה"

שינוי כתובות וטלפונים בעקבות מעבר יחידות משרד הבריאות ל"מגדלי הבירה"

עקב מעבר הדרגתי של יחידות המשרד למשכנן החדש ב"מגדלי הבירה", רחוב ירמיהו 39 בירושלים, חלים שינויים בכתובות וטלפונים. אנא התעדכנו באתרנו

מחשבוני זכויות – בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

מחשבוני זכויות – בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת
כאן
קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת.
באמצעות מחשבון זה תוכל לבדוק אם תוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שתי קצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.
עם זאת, פקיד התביעות שבסניף הוא שיקבע אלו קצבאות תקבל.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי