ארכיון יומי: 20 בפברואר 2013

תקנות רכב השכרה ואוטובוסים פורסמו ברשומות

תקנות רכב השכרה ואוטובוסים פורסמו ברשומות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), תשע"ג-2012, פורסמו ברשומות ב-20 בנובמבר 2012. 

התקנות עוסקות בעיקרן בשני נושאים:

האחד, החובה על מי שעיסוקו השכרת רכב השכרה, ושבבעלותו או בהחזקתו 100 כלי רכב לפחות, להחזיק מספר רכבי השכרה נגישים, לנהיגה עצמית ולהסעת אדם עם מוגבלות, לפחות כמפורט בטבלה שבתוספת הראשונה (תקנה 2).

לדוגמא, מי שעומדים לרשותו 500-100 רכבים חייב להחזיק 2 כלי רכב לנהיגה עצמית (עבור אנשים ימניים – עם מנגנון נהיגה יד שמאל) ועוד 2 כלי רכב להסעת אדם עם מוגבלות.

השני, החובה על משרד להסעות (כולל חברות הסעה שאינן תחבורה ציבורית), להעמיד להשכרה אוטובוסים מיוחדים נגישים להסעת אנשים עם מוגבלות, בודדים ובקבוצות, כמפורט בטבלה שבתוספת השנייה (תקנה 5).

כך לדוגמא, מי שעומדים לרשותו 40-21 אוטובוסים, חייב להחזיק אוטובוס מיוחד נגיש אחד.

יום התחילה הפורמלי שנקבע לתקנות הוא 20 בדצמבר 2012 (30 יום מיום פרסומן לפי תקנה 10). ואולם, התקנות ייכנסו לראשונה לתוקף חלקי רק ב-20 ביוני 2013 ותהליך הכניסה לתוקף מלא יהיה מדורג ויסתיים ביום 20 בדצמבר 2014. 

להלן פירוט שלבי הכניסה לתוקף. 

חובות משכירי הרכב לעניין נגישות רכב השכרה לנהיגה עצמית – ייכנסו לתוקף ביום 20 ביוני 2013 (ששה חודשים מיום התחילה, לעניין תקנות 3(א),4).

חובות משכירי רכב לעניין נגישות רכב השכרה להסעת אדם עם מוגבלות – ייכנסו לתוקף ביום 20 בספטמבר 2013 (תשעה חודשים מיום התחילה, לעניין תקנה 3(ב)).

חובות משכירי רכב להתקין כסא שישה מצבים, ומנגנון יד או דוושת מאיץ להפעלה ברגל שמאל (תקנה 3(ג)) –

  • ברכב השכרה אחד המיועד להסעת אדם עם מוגבלות הנע בכיסא גלגלים – ביום 20 בדצמבר 2013 (שנה מיום התחילה)
  • ביותר מרכב השכרה אחד – ביום 20 בדצמבר 2014 (שנתיים מיום התחילה)

חובות משרד להסעות לעניין אוטובוס מיוחד נגיש (תקנה 6) –

  • אם ניתן לו רשיון לאחר יום התחילה – ייכנסו לתוקף ביום 20 בספטמבר 2013 (תשעה חודשים מיום התחילה).
  • אם ניתן לו רשיון לפני יום התחילה – ייכנסו לתוקף ביום 20 במרס 2014 (חמישה עשר חודשים מיום התחילה).

חובת משרד להסעות להעמיד אוטובוס מיוחד נגיש לרשות המבקש זאת, תוך 5 ימים עבודה – תיכנס לתוקף ביום 20 במרס 2014 (חמישה עשר חודשים מיום התחילה, תקנה 8).

חובת משרד להסעות לבצע התאמות נגישות מסוימות באוטובוס מיוחד שאינו "אוטובוס מיוחד נגיש" – תיכנס לתוקף ביום 20 ביוני 2013 (ששה חודשים מיום התחילה, תקנה 7).

לסיכום, התקנות ייכנסו לתוקף מלא ביום 20 בדצמבר 2014, כעבור שנתיים וחודש מיום פרסום התקנות.

> לתקנות רכב השכרה ואוטובוסים

ישראל הבר, עו"ד
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עברנו כתובת ל: רח' ירמיהו 37, "מגדלי הבירה", ק' 9, ירושלים
אתר: www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
פייסבוק: www.facebook.com/NetzivutMugbaluyot

 

שר המשפטים חתם על תקנות הנגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות

שר המשפטים חתם על תקנות הנגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות
1160 טיוטת תקנות נגישות לשירות

שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, חתם ביום 18 בפברואר 2012 על תקנות הנגישות לשירות, אשר ייכנסו לתוקף בעוד מספר חודשים. חתימתו של השר על התקנות באה לאחר אישורן בכנסת ה-18 ע"י ועדת העבודה הרווחה והבריאות בדיונים שהוביל חבר הכנסת אילן גילאון.

התקנות גובשו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים, תוך היוועצות בארגונים רבים המייצגים אנשים עם מוגבלות ובנותני שירות, אשר יהיו חייבים  לספק שירות נגיש לכלל האנשים עם מוגבלות בהתאם ללוח זמנים שנקבע בתקנות. מדובר הן במשרדי ממשלה, הן ברשויות מקומיות והן במגזר הפרטי.

על פי התקנות, כל גוף המספק שרות לציבור חייב להתאים את נהלי עבודתו כך שיובטח בהם השירות לאנשים עם מוגבלות כחלק מקהל לקוחותיו, על מנת שיוכלו לקבל השרות באופן עצמאי, בטיחותי ומכובד. בין השאר מוטלת חובה על ספק השירות לרכוש אמצעי עזר כגון מערכות עזר לשמיעה ולספק שירותי עזר הנדרשים לסוגי המוגבלות השונים. בנוסף, האדם המקבל את השירות יוכל לבקש לקבל את השירות באמצעי נגיש. לדוגמה, אדם עם מוגבלות ראיה יכול לבקש לקבל את חשבונותיו בקובץ דיגיטלי, בדפוס מוגדל, בהקראה בקול, בכתב ברייל או בהקלטה. נותן השירות חייב לספק את המידע באופן נגיש באחת מדרכים אלו, והכל בהתאם לנסיבות. בדומה, אדם עם מוגבלות שמיעה יכול לקבל מידע הניתן בעל-פה כחלק מהשירות, באמצעות מערכת עזר לשמיעה, בכתב או בתרגום לשפת הסימנים – גם זאת בהתאם לנסיבות.

לדברי מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים:"חתימתו של שר המשפטים על התקנות תביא למהפכה של ממש בתחום הנגישות בישראל. תקנות נגישות השירות הינן בין המתקדמות מסוגן בעולם, כאשר מטרתן לאפשר לאנשים עם מוגבלות – בין אם זו מוגבלות חושית, שכלית, נפשית או פיזית לקבל שירות מלא המאפשר להם השתתפות מלאה בחיי החברה ללא תלות בזולת."

מקור התקנות הוא בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובע כי נגישות הינה "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".

 התקנות ייכנסו לתוקף חצי שנה לאחר פרסומן ברשומות.

 > לתקנות הנגישות לשירות, בגרסה שאושרה בכנסת (דצמבר 2012)

 בברכה,
ישראל הבר, עו"ד
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עברנו כתובת ל: רח' ירמיהו 37, "מגדלי הבירה", ק' 9, ירושלים
אתר: www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
פייסבוק: www.facebook.com/NetzivutMugbaluyot

 

 

מכס -פרטים לגבי החלפת רכב

החלפת רכב למוגבלי ניידות -מתבצעת אך ורק בפניה למוסד לביטוח לאומי.
חשוב לדעת,בנושא החלפת רכב במכס החדש.
כתובת המכס – ראשון לציון, רחוב ישראל גלילי 3א טלפון 039421666
להתקשר למענה אנושי בין השעות 13-15.
במקום מענה עם ניתוב שיחות. הקישו על קבלת קהל = מספר 2 נכון להיום.
הכינו נייר ועפרון.

לקבלת מידע לבעלי מגבלה להמתין כמעט עד סוף המענה.
אפשר לשלוח פקס למספר 039421712
אין להזמין רכב לפני קבלת אישור מביטוח לאומי ואחר כך מהמכס. 
המענה ניתן עד 14 יום חוקית. לרוב ניתן בתוך יומיים עד שבוע.
המענה של המכס מיידע טלפונית אם יש הפרשי מכס
 או אפס ₪ לתשלום.