ארכיון יומי: 24 בפברואר 2013

חוזר נכות 1810 – מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים

חוזר נכות 1810 – מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים 15.02.2009  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1835 – תביעות נפגעות תקיפה מינית

2010 ,פברואר 3
חוזר נכות/ 1835
הנדון: חוזר נכות 1835 – תביעות נפגעות תקיפה מינית
לאחרונה פנו למוסד נציגות נשים נפגעות תקיפה מינית/גילוי עריות בבקשה להקל על מגישות תביעה לנכות כללית שנפגעו בתקיפה מינית. כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

לאור עתירת נגישות ישראל לבג"צ – זכויות החנייה תהיינה זהות לכל סוגי תגי חנייה לנכים

לאור עתירת נגישות ישראל לבג"צ – זכויות החנייה תהיינה זהות לכל סוגי תגי חנייה לנכים

כל הזכויות שמורות לנגישות ישראל