ארכיון יומי: 20 במרץ 2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר מינימום), התשע"ג–2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר מינימום), התשע"ג–13.3.2013  477539

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת דב חנין
מוחמד ברכה,חנא סוייד,עפו אגבאריה
פ/20/19
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר מינימום), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 200 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 200(ב), במקום "25% מהסכום הבסיסי" יבוא "בשיעור שכר מינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום."  כאן  1_168604264 SACHAR MINIMUM
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

עובדי call יכול בהפגנה סוערת: "משרד התמ"ת לא רואה אותנו ממטר"

עובדי call יכול בהפגנה סוערת: "משרד התמ"ת לא רואה אותנו ממטר"
בזמן שבגני התערוכה קיימו הבוקר את הכנס השנתי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, עובדי call יכול תקפו את המטה ואת העומד בראשו ■ אף שהחברה קיבלה השבוע 330 אלף שקל, היא עדיין עומדת בפני סגירה. בני פפרמן, ראש המטה: "עשינו כל שביכולתנו לסייע"
מאת: 

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1

18:00 20.03.2013
כל הזכויות שמורות ל-THEMARKER

השתפרו התנאים לקבלת דמי אבטלה, למי שיתחילו להתייצב בלשכות שירות התעסוקה מ- 1/4/2013 ואילך

חדשות – השתפרו התנאים לקבלת דמי אבטלה, למי שיתחילו להתייצב בלשכות שירות התעסוקה מ- 1/4/2013 ואילך
פורסם ב-19.03.2013

לפירוט תנאי הזכאות
אם תביעתכם לדמי אבטלה נדחתה על פי תנאי הזכאות הקודמים, ובחודש אפריל 2013 אתם עדיין מחוסרי עבודה, אתם מוזמנים לשוב ולהתייצב בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לסניף הביטוח הלאומי, וזכאותכם תיבדק שוב על פי החוק החדש. לתביעה החדשה אין צורך לצרף אישורי שכר או מסמכים אחרים, שצירפתם לתביעה הקודמת שנדחתה. ואולם מי שעבדו בפרק הזמן שבין דחיית התביעה הקודמת לבין חודש אפריל 2013, יצרפו לתביעה החדשה את תלושי השכר ואישור על הפסקת עבודה או מכתב פיטורין.

הודעה על אפשרותכם להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה נשלחה אליכם לביתכם בימים אלה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

הוקדם מועד התחלת הזכאות לקבלת הקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

חדשות – הוקדם מועד התחלת הזכאות לקבלת הקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים  19.03.2013
על פי תיקון בחוק, הוקדמה התחלת הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים, והיא תהיה 31 ימים מיום שקרה האירוע המזכה בקצבה ( במקום 90 ימים מיום האירוע, כפי שהיה עד כה), למי שהגישו לביטוח הלאומי תביעה לקצבה לאחר 1 בספטמבר 2012 והם עומדים בכל התנאים הבאים:

1. נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לשירותים מיוחדים

2. הם תלויים בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום או זקוקים להשגחה, במשך 6 חודשים רצופים לפחות

3. הם אינם זכאים לקצבה לילד נכה מהביטוח הלאומי בכל מקרה תשלום הקצבה יהיה עבור 6 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה לקצבה.

לתשומת הלב של מי שהגישו בקשה לקצבה לשירותים מיוחדים מ-1 בספטמבר 2012 עד 30 בינואר 2013 : הביטוח הלאומי שילם לכם את התשלום המגיע לכם בעקבות תיקון החוק, לחשבון הבנק שבו משולמת לכם הקצבה. הודעה על התשלום נשלחה אליכם לביתכם.

 כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

"המדינה מדברת על העסקת מוגבלים, אבל לא עושה מספיק ומפסידה מכך מיליארדים"


"המדינה מדברת על העסקת מוגבלים, אבל לא עושה מספיק ומפסידה מכך מיליארדים"

20.03.2013
מאת: 

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1
כל הזכויות שמורות ל-THEMARKER

ספיריטס: איש קטן גדול

ספיריטס: איש קטן גדול

מאת: ירון רוולסצ'י, מערכת וואלה!

יום רביעי, 20 במרץ 2013, 2:42

כל הזכויות שמורות למערכת וואלה

בג"ץ: עובדי סיעוד אינם זכאים לתשלום על שעות נוספות

בג"ץ: עובדי סיעוד אינם זכאים לתשלום על שעות נוספות

השופט גרוניס: "אנו ערים לתוצאה הקשה הכרוכה בפסק הדין, אולם אין מנוס מכך" ■ קו לעובד: "זהו עוד פסק דין הכובל עובדות סיעוד בעבדות מודרנית
19.03.2013
מאת: הילה ויסברג כל הזכויות שמורות ל-THEMARKER