ארכיון יומי: 26 במרץ 2013

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מתן טיפולי שיניים, פה ולסת למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 479705

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:
חברי הכנסת
מאיר שטרית
דב חנין
דוד אזולאי
אחמד טיבי
אראל-נחום מרגלית
אמנון כהן
מאיר כהן
מיכל בירן
שולי מועלם-רפאלי
אורי מקלב
נסים זאב
אורי אריאל
נחמן שי
פ/915/19                               

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מתן טיפולי שיניים, פה ולסת 

למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ג–2013  

 18.3.13  כאן  1_168295595 CP חוק בריאות ממלכתי תיקון-טיפול שיניים  פה ולסת 18.03.2013


כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת נכות), התשע"ג–2013

מס' פנימי: 477846

הכנסת התשע-עשרה
יוזם:
חבר הכנסת אילן גילאון
פ/284/19                          

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת נכות), התשע"ג–2013  

13.3.13  כאן   1_168295232 KIZVAOT תיקון קצבת נכות של ח"כ אילן גילאון  ILAN GILON 3.2013

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים, התשע"ג–2013

מספר פנימי: 477509

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת
דב חנין
שמעון סולומון יאסו
פנינה תמנו-שטה
עדי קול
מיכל רוזין
פ/945/19                               

הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים, התשע"ג–2013 

 18.3.13   כאן    945-SHIVION-BMEGURIM

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון -אשפוז סיעודי), התשע"ג-2013

מספר פנימי: 479274
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         מיקי רוזנטל      פ/955/19                        

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון -אשפוז סיעודי), התשע"ג-2013

כאן  961-MIKI-ROSENTAL-SIUDI

18.3.13

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לדמי הבראה), התשע"ג–2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לדמי הבראה), התשע"ג–2013

962 פטור לדמי הבראה PTOR 
מספר פנימי: 479169
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         דוד אזולאי
פ/962/19                      

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לדמי הבראה), התשע"ג–2013  18.03.2012

1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[1] ס"ח התשל"ו, עמ' 228.
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות

סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות
מחלקת המחקר של הכנסת 21.03.2013
m03161 BRIUT – KNESET

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

מאבקם של עובדים המועסקים בשירות המדינה אמצעות חוזים אישיים הקמת ארגון עובדים יציג

מאבקם של עובדים המועסקים בשירות המדינה אמצעות חוזים אישיים הקמת ארגון עובדים יציג
m03159 OVDIM IN THE KNESET

מחלקת המחקר של הכנסת כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל 13.03.2013
 

זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים – המוסד לביטוח לאומי 1.7.2012

זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כלליתבמוסדות שונים – המוסד לביטוח לאומי 1.7.2012  > כאן    1_170051644  ZCUYOT NEHIM  2012
גם כאן