ארכיון יומי: 29 במרץ 2013

הצעת חוק סיוע לחולי דגנת(ללא גלוטן), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 479569

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים:      חברי הכנסת        
מאיר שטרית   אורי מקלב   אלי בן-דהן  עמיר פרץ דוד צור
אלעזר שטרן אראל-נחום מרגלית  פ/931/19                               

 הצעת חוק סיוע לחולי דגנת, התשע"ג–2013

931  הצעת חוק סיוע לחולי דגנת(ללא גלוטן), התשע"ג–2013 CELIAC
18.03.2013

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תשלום שכר עבודה בעת הליכי מיון והשמה), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 478309
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:
חברי הכנסת  שלי יחימוביץ' אמנון כהן איתן כבל                                                פ/914/19                       

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תשלום שכר עבודה בעת הליכי מיון והשמה), התשע"ג–2013 18.03.2013
914 SHELI YACHIMOVICH MIUN AND HASHAMA

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

עוד התייקרות בדרך: תעריף החשמל יעלה ב-6.5%

עוד התייקרות בדרך: תעריף החשמל יעלה ב-6.5% 

כפי שנחשף ב"כלכליסט", רשות החשמל ביטלה מימון של תוכניות הפיתוח של חברת החשמל, ולכן ההתייקרות תהיה נמוכה מהתכנון – מעל ל-10%

 20.03.13

ליאור גוטמן
 כל הזכויות שמורות לכלכלייסט