ארכיון חודשי: אפריל 2013

הצעת חוק רשות השידור (תיקון – ביטול אגרת רדיו וטלוויזיה), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 478680 הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת  מוחמד ברכה,חנא סוייד,דב חנין,  עפו אגבאריה                                                פ/1121/19
הצעת חוק רשות השידור (תיקון – ביטול אגרת רדיו וטלוויזיה), התשע"ג 22.04.2013
ההצעה כאן  1121 AGRAT TV
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון

באמצעות מחשבון זה תוכל לדעת באופן משוער מה יהיה סכום קצבת הנכות הכללית המגיעה לך לפי חוק לרון (תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי לעידוד נכים ליציאה לעבודה).

החוק נכנס לתוקפו בתאריך 1.8.2009

הנתונים שתזין אינם נשמרים והם נועדו לשימושך האישי בלבד.

לתשומת לבך, הזכאות לקצבת הנכות וסכום הקצבה ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי.

למי נועד המחשבון? 
למבוטח מגיל 18 עד גיל הפרישה. 
למבוטח שידועה לו דרגת אי כושר שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
מומלץ לקרוא את דברי ההסבר על החוק לפני השימוש במחשבון. 
הנחיות להפעלת המחשבון: 
יש למלא את השאלון
לחץ/י על כפתור "חשב קצבה משוערת"
אם ברצונך לבצע חישוב חדש, לחץ על כפתור "חזרה למחשבון"
להדפסת תוצאות החישוב לחץ/י על כפתור "הדפס תוצאות חישוב"
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי  לטבלת החישוב באתר.

מעבר לכך עליכם לדעת עוד כמה דברים חשובים.

צא לעבוד ותמשיך לקבל קצבת נכות

החוק המתוקן מביא אתו בשורות חדשות בכל הקשור להמשך תשלום קצבת נכות למי שיוצא לעבודה.
אם בעבר, בעקבות הכנסה נוספת של כמה שקלים, היית עלול לאבד את זכאותך לקצבה, כולה או מקצתה, מעכשיו הקצבה תופחת באופן הדרגתי,
אך בכל מקרה הסכום הכולל מקצבה ומעבודה יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. יצאת לעבוד – הזכויות הנוספות שלך לא ייפגעו 
כל עוד אתה זכאי לקצבת נכות, היציאה לעבודה אינה פוגעת בהטבות הבאות:

1. תוספת עבור בן זוג וילדים (תוספת תלויים) – תוספת זו ניתנת למקבל קצבת נכות עבור
    שני ילדים ובן זוג (אם הכנסתו של בן הזוג נמוכה מ- 5,032 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)
   תוספת תלויים מלאה עבור בן זוג היא 1,149 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) ,
ועבור כל 
ילד היא 919 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

2. קצבה חודשית נוספת (קח "ן) – ניתנת לבעלי קצבת נכות בדרגת אי-כושר בשיעור
75% 
ויותר ונכות רפואית מ – 50% ויותר. סכום הקצבה הנוספת לחודש הוא בין
247 ש"ח 
(החל ב- 01.01.2013) לבין 365 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).
3. הטבות נלוות – מקבל קצבת נכות זכאי למכלול של הטבות נלוות בתחומים רבים.
    בין היתר הוא עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה, להנחה בתחבורה הציבורית
    ולהשתתפות בשכר דירה, בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי הארגונים שנותנים את
    ההטבות.

מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) – קצבת עידוד

קצבת עידוד מחליפה את קצבת הנכות, ומשולמת באופן אוטומטי למי שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות, הוא עובד, והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.

אי אפשר לקבל קצבת נכות וקצבת עידוד בו זמנית.
קצבת עידוד מחליפה את קצבת הנכות, ומשולמת באופן אוטומטי למי שעובד ועונה על שני התנאים האלה:
א. הוא קיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
ב. הכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. סכום זה אינו אחיד,
הוא נקבע לפי חומרת הליקוי הרפואי ותקופת הזכאות לקצבת נכות:
הסכום שנקבע בחוק לאדם עם לקות חמורה (מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור
70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור 40% עקב פיגור שכלי או מוגבלות נפשית,
לפי סעיף 33 או 91 במבחנים הרפואיים), או לאדם עםזכאות ממושכת (מי שהיה זכאי
לקצבה במשך חמש שנים (60 חודשים) לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו לתאריך
1.8.09) – הוא 60% מהשכר הממוצע –  5,297 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) לחודש.

הסכום שנקבע בחוק לכל השאר הוא 45% מהשכר הממוצע – 3,973 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) לחודש.

כשאתה מקבל קצבת עידוד, מה קורה להטבות הנוספות שלך?
1. תוספת עבור בן זוג וילדים (תוספת תלויים) – תופחת באופן הדרגתי עקב מהכנסה מעבודה  העולה על סך 8,636 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

2. קצבה חודשית נוספת (קח "ן) – בתום שנה מהיום שבו תתחיל לקבל קצבת עידוד, הקצבה החודשית הנוספת תופחת בהדרגה במשך ארבע שנים באופן הבא (קח"ן מדורג):
התקופה               אחוז זכאות לקח"ן
שנה ראשונה         100%
שנה שנייה            75%
שנה שלישית        50%
שנה רביעית         25%

3. הטבות נלוות:
כל עוד אתה זכאי לקצבה חודשית נוספת מדורגת (קח"ן מדורג), תהיה זכאי להטבות נלוות מלאות, וכך גם בשלוש השנים שלאחר מכן. בתום שבע שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

אם אינך זכאי לקח"ן מדורג, בשלוש השנים הראשונות לא יחול שינוי בזכאותך להטבות נלוות. בתום שלוש שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

רשת ביטחון למקבל קצבת עידוד

אם הפסקת להיות זכאי לקצבת נכות, והתחלת לקבל קצבת עידוד, תהיה זכאי לרשת ביטחון למשך 36 חודשים:
אם תפסיק לעבוד וטרם חלפו 36 חודשים מהפסקת זכאותך לקצבת נכות – תקבל בחזרה באופן אוטומטי את קצבת הנכות, כמו שקיבלת לפני שהתחלת לעבוד. 

אם בתקופה שקיבלת קצבת עידוד, הכנסתך ירדה וטרם חלפו 36 חודשים מהפסקת זכאותך לקצבת נכות, ואתה זכאי שוב לקצבת נכות – תקבל באופן אוטומטי את קצבת הנכות, שתחושב בהתאם להכנסתך.
אחרי 36 חודשים 
אם תפסיק לעבוד לאחר 36 חודשים מיום שהפסקת לקבל קצבת נכות – יהיה עליך להגיש תביעה חוזרת וזכאותך לקצבת נכות תיבדק מחדש.
אם תרוויח פחות, כך שאתה עשוי להיות זכאי לקצבת נכות – יהיה עליך להגיש תביעה חוזרת וזכאותך לקצבת נכות תיבדק מחדש. 

השתלבות בעבודה
אם אתה יוצא לעבוד לראשונה
אם עבדת בעבר ואתה רוצה לחזור למעגל העבודה
אם אתה עובד במשרה חלקית, וזקוק למיומנויות נוספות כדי שתוכל להגדיל את משרתך
אם אתה עובד בעבודה בלתי מקצועית ומרגיש שאתה מסוגל ליותר  
עובדי השיקום של המוסד לביטוח לאומי יוכלו לסייע לך במגוון דרכים להשתלב בעבודה.  שירותי השיקום בביטוח הלאומי ניתנים על ידי עובדים סוציאליים שמייעצים לך בכל הנוגע לבחירת מקצוע מתאים ולהשתלבות בעבודה. ההזדמנות לשיקום מקצועי מתאפשרת לך במסגרת החוק, והיא ניתנת לך נוסף על קצבת הנכות.

מה כוללים שירותי השיקום ?
ייעוץ והכוונה לשילוב תעסוקתי
לימודים והכשרה מקצועית – בתקופת ההכשרה המקצועית/ הלימודים אתה זכאי למימון שכר לימוד, החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, ספרים וציוד לימודי, שירותי תמיכה והנגשה.

דמי שיקום – משולמים לזכאי לשיקום הלומד לפחות 20 שעות בשבוע בהכשרה מקצועית, ואינו מקבל קצבת נכות.
סיוע בהשמה בעבודה 
שירותי השיקום של המוסד לביטוח לאומי ניתנים לאנשים המתאימים לעבודה בשוק הפתוח. אם אתה מתאים לעבודה מוגנת או נתמכת, תופנה לשירות המתאים במשרד הרווחה או במשרד הבריאות.אתה מוזמן לפנות למחלקת השיקום

בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך, כדי לבדוק את תוכנית השיקום המתאימה לך, שתאפשר לך להשתלב בעבודה.

להזמנת פגישת ייעוץ עם עובד השיקום, נא התקשר לטל' 02-6463488.

מידע מפורט על השיקום המקצועי

נוסף על הקצבאות שמשלם הביטוח הלאומי לנכים, אלמנים ונפגעי פעולות איבה, הוא גם מסייע להם בשיקום מקצועי. השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.
השירות ניתן על ידי עובדי שיקום, שהם עובדים סוציאלים, מומחים בשיקום תעסוקתי, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ומלווים את  המשתקם לכל אורך הדרך. בזמן הלימודים משולמים למשתקם דמי שיקום ותשלומים נלווים אחרים.
לשם הצלחת השיקום המקצועי נדרש שיתוף הפעולה של המשתקם.

זכאים לשיקום מקצועי:
נכים כלליים
נכים מתאונות עבודה
נפגעים מפעולות איבה
אלמנים ואלמנות העונים להגדרת אלמן / אלמנה על פי חוק ביטוחשאירים או על פי חוק ביטוח נפגעי עבודה 
בני זוג של נכים כלליים שאינם ניתנים לשיקום מקצועי.
הזכאות לשיקום אינה מותנית בקבלת קצבה.
לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום, נא התקשר לטל' 02-6463488.
טלפונים למידע בנושא חוק לרון
לרשותך, מחשבון קולי בטלפון שמספרו 02-6463555 לחישוב קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון.
שיעורי קצבת הנכות או העידוד     בטבלה כאן

כל עוד אדם זכאי לקצבה חודשית נוספת מדורגת (קח"ן מדורג), יהיה זכאי להטבות נלוות מלאות, וכך גם בשלוש השנים שלאחר מכן. בתום שבע שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

 

אם אדם זכאי ל-קח"ן מדורג, בשלוש השנים הראשונות לא יחול שינוי בזכאותך להטבות נלוות. בתום שלוש שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

אבל!!!   בחוק לרון יש גם סעיף קטן וכמעט שאינו ידוע האומר שנכה המקבל קצבת נכות יוצא לעבודה רשאי ביטוח לאומי לזמנו לוועדה רפואית חוזרת.
אמנם סעיף זה עדיין לא אושר בוועדת הרווחה אבל הונחה בקשה של ביטוח לאומי לאשרו כי חוק לרון מבוסס על כושר השתכרות ולא השתכרות בפועל. כלומר, אדם מקבל קצבת נכות כי אין לו כושר השתכרות, והנה אדם כן עובד  ויש לו כושר השתכרות…חומר למחשבה…..בקיצור, מצד אחד מתמרצים לצאת לעבודה מצד שני חוסמים אותך.
מוצדק לקיים וועדות רפואיות למתחזים. מי שבאמת בעל מגבלה, אין סיבה לזמנו לוועדות חוזרות אלא צריך אוטומטית להשיב לו את הקצבה אם אבד את יכולת ההשתכרות לחלוטין.

ניצולת שואה בכנסת: "מה שעושים לנו זה פשע"

ניצולת שואה בכנסת: "מה שעושים לנו זה פשע"
ועדת הרווחה דנה בסקר שהעלה ממצאים קשים בנוגע למצב ניצולי השואה. דורה רוט, ששרדה את התופת, מחתה בדמעות: "תנו לנו למות בכבוד". סגן שר האוצר לוי הבטיח "למצוא תקציבים" והותקף על-ידי ח"כ שטרן: "עד עכשיו יצאה קדחת"
עומרי אפרים 29.04.13  להמשך הכתבה כאן
כל הזכויות שמורות ל-YNET 

 

 

מבקר המדינה: רשות השידור הטרידה נכה ועיוור

מבקר המדינה: רשות השידור הטרידה נכה ועיוור
נקבע כי רשות השידור הטרידה אדם נכה ועיוור בדרישות לתשלום אגרת טלוויזיה, למרות שהציג את כל האישורים המוכיחים כי הוא זכאי לפטור. הרשות נדרשת ע"י נציבות תלונות הציבור להמשך הכתבה כאן
לי-אור אברבך | גלובס | פורסם 22/04/13 17:03
כל הזכויות שמורות למאקו29

ח"כ גלאון בין מקבלי את אות יקיר-אקים

ח"כ גלאון בין מקבלי את אות יקיר-אקים
מאת: מחלקה ראשונה  
מימין: מנכ"ל הרווחה, שר הרווחה, ח"כ גלאון, יו"ר אקים ומנכ"לית אקים
הזוכים קיבלו את האות על תרומתם היתרה בקידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית הזוכים הנוספים הם מוקי גרינבוים ושמעון גרינבוים, פייר לוי, הקרן ע"ש אניטה מלמוד ורינה בר אדון
כל הזכויות שמורות ל-NEWS 1

 

מה גורם לאשפוז בכפייה. סיפורה של אילאיל

מה גורם לאשפוז בכפייה. סיפורה של אילאיל
אילאיל צין אושפזה בכפייה לפני 15 שנה. היום, לאחר שהקימה משפחה, עסקה שנים בסיוע לפגועי נפש ולומדת לדוקטורט בעבודה סוציאלית, היא מספרת בכאב על הדרך הקשה שעברה משפל המדרגה חזרה לחיים, תוך כדי מלחמה בממסד הרפואי ודעת הציבור. טור שביעי בסדרת "יד על הלב"
ד"ר אילן טל פורסם: 28.04.13,
כל הזכויות שמורות ל-YNET

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון–העלאת קצבת זקנה),התשע"ג–2013

מספר פנימי: 477316
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:חברי הכנסת,דב חנין, מוחמד ברכה,חנא סוייד, עפו אגבאריה,                פ/1126/19 
בקישור  1126 KIZVAT ZIKNA
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – העלאת קצבת זקנה),התשע"ג  22.03.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

האם המדינה מעדיפה נכי צה"ל על נכים "רגילים"?

האם המדינה מעדיפה נכי צה"ל על נכים "רגילים"?
מאת: דנה ויילר-פולק, מערכת וואלה! חדשות
יום ראשון, 28 באפריל 2013, 17:32

מינהל מקרקעי ישראל נוהג לערוך הגרלת מגרשים לנכים, אלא שזו נערכת תוך מתן עדיפות לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה, בעוד נכים "רגילים" נותרים מאחור. "מרגישים שווים פחות"
להמשך הכתבה כאן
כל הזכויות שמורות לוואלה

ביטוח לאומי מונע סיוע לסטודנטים לקויי למידה

ביטוח לאומי מונע סיוע לסטודנטים לקויי למידה
למרות שסטודנטים בעלי לקויות למידה זכאים לסיוע פיננסי של עד 50 אלף שקל לשנת לימודים, המוסד לביטוח לאומי דוחה את תביעותיהם של רבים מהם, שגם כך מתקשים להתמודד מבחינה חברתית ואקדמית עם התואר. "גילינו שסטודנטים מתייאשים בעיקר בגלל הבושה", מסביר מומחה לתביעות
אביב ברטלה  28.04.2013
כל הזכויות שמורות ל-YNET

 

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה.28.04.2013

שלום וברכה,

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.
מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה.
MECHRAZIM 28 4 2013
מטרת יוזמה זו היא לעודד אנשים עם מוגבלות להתמודד על משרות בשירות המדינה, וממילא להגדיל את מספר המועסקים עם מוגבלות בשירות המדינה. 

עדיפות בקבלה לעבודה: לתשומת לבכם, אנשים עם מוגבלויות חמורות מסוימות נהנים מעדיפות בקבלה לעבודה במכרזי שירות המדינה, ובלבד שהם כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד. הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר. 

הקלות והתאמות: בנוסף, מועמדים עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות סבירות הנדרשות מחמת מוגבלותם. מועמדים עם מוגבלות זכאים להקלות או להתאמות הנחוצות כדי שיוכלו לקיים את מבדקי הקבלה; עובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות הנחוצות להם כדי לבצע את תפקידם או לתפקד במקום עבודתם – הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר. 

למען הסדר הטוב, נטעים את מה שלהלן.
המידע המצורף הוא באחריות נציבות שירות המדינה, ויש להפנות בקשות או הערות  לגביו – אליהם.
המידע מתפרסם באופן שוטף באתר נציבות שירות המדינה ויש לבדוק שם האם חלו בו שינויים. להלן הקישור:
https://ejobs.gov.il/gius/search
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינה אחראית לתוצאות של פנייה למכרז כלשהו, כולל קבלה או אי קבלה לאיזה מהמשרות המצורפות. 
 

מכרזים אלה אינם מיועדים רק לאנשים עם מוגבלות, אלא אם נאמר בהם אחרת. לכן, על אנשים עם מוגבלות להתמודד עליהם לפי כללי שירות המדינה, כולל כללי העדיפות בקבלה לעבודה כמפורט לעיל.
אנו נוכל לסייע לכם במקרים של הפליה מחמת מוגבלות במכרזים, אי מתן העדפה מתקנת ואי מתן התאמות בהם. ניתן לפנות למחלקה המשפטית לפניות הציבור, באי מייל TovaR@mishpatim.gov.il, בטלפון 02-5088029, או בפקס' 02-5088025.
נשמח אם תפיצו מידע זה הלאה לאנשים אחרים עם מוגבלות אשר עשויים למצוא בו עניין. המעוניינים לקבל את המכרזים מאיתנו באורח שוטף יכולים להודיע לנו לכתובת הבאה: RuthiE@mishpatim.gov.il

באיחולי הצלחה,
צוות מידע ואינטרנט
תחום שילוב בקהילה
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות