ארכיון יומי: 15 באפריל 2013

יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות

יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות
כתובת: רחוב מוזס יהודה ונח 15, תל אביב – יפו מיקוד: 6744253
נגישות: 

המקום נגיש באופן חלקי
המחלקה לתיקונים נגישה ומותאמת לאנשים עם מוגבלויות​
טלפונים: 5400*
פקס: 02-5655969
שעות פעילות: תיקונים עבור מכשירי ניידות חשמליים ינתנו בתיאום מראש בלבד. לתיאום יש לפנות למוקד קול הבריאות 5400*
קבלת קהל לצורך קבלת מכשירי ניידות מהמלאי ביחידה הארצית: בימים א', ב', ד', ה' בשעות: 8:00-12:00 ו – 13:00-14:00

בין תפקידי היחידה:
קביעה ויישום מדיניות משרד הבריאות בתחום מכשירי השיקום והניידות
קביעת סטנדרטים ונהלים
פיקוח ובקרה על העוסקים בהגשת בקשות למכשירי שיקום וניידות (צוותי המשך טיפול ומעקב בקופות החולים, צוותי הבריאות בבתי-ספר מיוחדים ובמסגרות בריאות אחרות), על עובדי לשכות הבריאות, העוסקים בטיפול בבקשות למכשירי שיקום וניידות ועל ספקי השירות.
התוויית והנחיות מקצועיות לנותני השירות, כולל אנשי המקצוע השונים וספקי הציוד
קיום מערך הדרכה והשתלמויות לנותני השירות
קידום מקצועי בתחום הטכנולוגיה המסייעת לשיקום וניידות ברמה ארצית
אספקה, תיקונים, השמשה ואיסוף של מכשירי ניידות חשמליים
טיפול בפניות ותלונות מהציבור
צוות היחידה כולל פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, טכנאים ועובדי מינהל.
הפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק עוסקים גם בטיפול השוטף בפניות לקבלת מכשירי שיקום וניידות בלשכות הבריאות.
כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות

טפסים של משרד הבריאות לאבזור -למלוי בקהילה

טפסים של משרד הבריאות לאבזור -למלוי בקהילה

כיסאות גלגלים רגילים וממונעים,

  המלצה לזחליל/ עולה מדרגות מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לזחליל/ עולה מדרגות

​המלצה לזחליל/ עולה מדרגות​

  המלצה לכיסא גלגלים ידני מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לכיסא גלגלים ידני

​המלצה לכיסא גלגלים ידני​

  המלצה לכיסא גלגלים ממונע מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לכיסא גלגלים ממונע

​המלצה לכיסא גלגלים ממונע​

  המלצה לכיסא שירותים ורחצה מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לכיסא שירותים ורחצה

​המלצה לכיסא שירותים ורחצה​

  המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון

​המלצה לכסא גלגלים עם התאמות מיוחדות או טיולון​

  המלצה לכרית להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ מכשרי שיקום וניידות, מכשירי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לכרית להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ

המלצה לכרית להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ​

  המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW

​המלצה למיטת פאולר הידראולית כולל מנגנון HI-LOW​

  המלצה למיטת פאולר כולל HI-LOW עם מנגנון חשמלי שיקום, שיקום וניידות, מכשרי שיקום וניידות המלצה למיטת פאולר כולל HI-LOW עם מנגנון חשמלי

המלצה למיטת פאולר כולל HI-LOW עם מנגנון חשמלי​

  המלצה למנוף מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה למנוף

​המלצה למנוף​

  המלצה למערכת ישיבה (אינסרט) מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה למערכת ישיבה (אינסרט)

​המלצה למערכת ישיבה (אינסרט)​

  המלצה לרולטור מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה המלצה לרולטור**

​המלצה לרולטור​

  טופס בקשת תעודת הרשאה מכשרי שיקום וניידות, גורם ממליץ בקהילה טופס בקשת תעודת הרשאה

​טופס בקשת תעודת הרשאה​

  מידע רפואי סיעודי אישפוז סיעודי, אישפוז קשישים במוסדות, שיקום, מכשרי שיקום וניידות מידע רפואי סיעודי

כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות

לראשונה אחרי עשור: ‎השר אורי אריאל אישר הקמת 50 יחידות דיור ציבורי לגיל הזהב

לראשונה אחרי עשור: ‎השר אורי אריאל אישר הקמת 50 יחידות דיור ציבורי לגיל הזהב
החלטות ממשלה 04.2013 08.למידע כאן
כל הזכויות שמורות למשרד השיכון