ארכיון יומי: 7 במאי 2013

התכנית הכלכלית

התכנית הכלכלית
3102-3102 לשנים
שינויים מבניים, מצרפי התקציב  07052013 HOK HESDERIM 6.5.2013-14
והרכב התקציב כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הגבלות על מעבר עובדים זרים בין מטופלים), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 480535
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         דוד אזולאי                פ/1188/19          

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הגבלות על מעבר עובדים זרים בין מטופלים), התשע"ג–06.05.2013  בקובץ המצורף
כאן   1188 OVDIM ZARIM
תיקון סעיף 3א     1.    בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[1], בסעיף 3א(ב1)(1), במקום "במטופל אחד" יבוא "באותו מטופל".
[1] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

חניון גן העיר בת"א גבה תשלום בניגוד לחוק?

חניון גן העיר בת"א גבה תשלום בניגוד לחוק?
חניון גן העיר הממוקם בסמוך לעיריית תל-אביב, חייב נכים בתשלום עבור חניה בניגוד לחוק – כך נטען בתביעה ייצוגית. לאחר שהוגשה נגדו הבקשה לתביעה הגיע לפשרה – מה נכלל בהסדר?
פורסם: 06.05.13
כל הזכויות שמורות ל-YNET

הצעת חוק המים (תיקון – מתן הנחות בתעריפי מים לאוכלוסיות נזקקות), התשע"ג–6.5.2013

מספר פנימי: 478056
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:  חברי הכנסת  שלי יחימוביץ'   דוד אזולאי                                              פ/1202/19       ההצעה כאן  1202 WATER
הצעת חוק המים (תיקון – מתן הנחות בתעריפי מים לאוכלוסיות נזקקות), התשע"ג–6.5.2013

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

להיבריס אין תרופה

להיבריס אין תרופה

טבע התנכלה לעובדת בכירה שלקתה בסרטן
איתמר לוין  כל הזכויות שמורות ל- News1.co.il
טלי אורן-בלזר המנוחה שימשה כעוזרת לישראל מקוב, המנכ"ל דאז – אשר הודיע שאינו יכול לעבוד עם "פגועת ראש" * טבע פגעה במעמדה של אורן-בלזר כאשר יצאה לחופשת לידה ולאחר מכן העלתה טענות מופרכות נגדה בניסיון להצדיק את התנהלותה הפסולה
לרשימה המלאה  כאן

התקציב הסופי: המדינה תקצץ 2% בתקנים ושכר

התקציב הסופי: המדינה תקצץ 2% בתקנים ושכר

הצעת התקציב לשנים 2013-2014 הושלמה והיא כוללת קיצוץ של 2% בתקני כוח אדם והוצאות שכר של הממשלה, קיצוץ של שני מיליארד שקל בקצבאות ילדים, קיצוץ של 1.5 מיליארד שקל בתקציב החינוך ובתקציב התשתיות . בתחום המיסוי: העלאה של כל המסים: מס הכנסה, מס חברות, מע"מ ומסי קנייה
התקציב הסופי: המדינה תקצץ 2% בתקנים ושכר
07.05.13, 07:5
אביטל להב
כל הזכויות שמורות ל-YNET