ארכיון יומי: 9 במאי 2013

לשרת הבריאות יעל גרמן – "היעדר של מאבק ציבורי" (כותרת במסמך המצורף)

7.5.2013 
לשרת הבריאות יעל גרמן – "היעדר של מאבק ציבורי" (כותרת במסמך המצורף)

"תחום בריאות הנפש נחשב לתחום המוזנח ביותר בענף הבריאות בישראל, ועל כך יש להוסיף כי החולים במחלות אלה והמוסדות המיועדים לטפל בהם סובלים מדימוי שלילי […] דימוי זה פוגע לא רק בנטייה של אנשים לפנות לקבלת טיפול נפשי וביכולת ההתמודדות של חולי נפש עם מחלתם – פגיעה שעלולה להחמיר את מצבם – אלא גם בנכונות הציבור לקיים מאבק ציבורי על זכותם של חולי הנפש לשירותי בריאות טובים יותר.
להמשיך לקרוא

צדק חברתי 2013


צדק חברתי  2013

כל הזכויות שמורות לעם דורש צדק חברתי

ירידה בתקציב המוקצה לסטודנטים לקויי למידה

דו"ח מבקר המדינה
ירידה בתקציב המוקצה לסטודנטים לקויי למידה
בדיקת המבקר העלתה כי בעשור האחרון חל גידול במספר הבקשות לאישורי לקויות למידה, אך התקציב נותר כשהיה. גם בתיכונים המגמה דומה
, כתבת החינוך של "הארץ"
כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ