ארכיון יומי: 18 במאי 2013

אישורים לקבלת כסא גלגלים ממונע ממשרד הבריאות


אישורים לקבלת כסא גלגלים ממונע ממשרד הבריאות
להמשיך לקרוא

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה 04.2013

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה 04.2013 ,  לנהלים  בקישור
Marvad_regulations_2012
כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות ו
למכון הרפואי לבטיחות בדרכים