ארכיון יומי: 5 ביוני 2013

ח"כ עדי קול, יו"ר הוועדה לפניות הציבור: "לציבור יש זכות מוקנית לסיוע משפטי אולם המדינה לא מאפשרת לממש סיוע זה

ח"כ עדי קול, יו"ר הוועדה לפניות הציבור: "לציבור יש זכות מוקנית לסיוע משפטי אולם המדינה לא מאפשרת לממש סיוע זה"

3 ביוני 2013, כ"ה בסיון תשע"ג, בשעה 11:55

​הוועדה לפניות הציבור, בראשות ח"כ עדי קול, דנה היום (ב', 3.6.13), לבקשתה של עמותת "ידיד", בפריסה הגיאוגרפית של לשכות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ.
להמשיך לקרוא

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת הוראת השעה בעניין ביצוע בדיקת תלות), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 482198
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:  חבר הכנסת    חיים כץ  פ/1320/19 ההצעה כאן    1320 BITUACH LEUMI TLUT 3.6.2013       

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת הוראת השעה בעניין ביצוע בדיקת תלות), התשע"ג–2013

 תיקון סעיף 224א        1.                 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
                                                    התשנ"ה–1995[1], בסעיף 224א, במקום ההגדרה
                                                   "תקופת הניסיון" יבוא:
                                                    ""תקופת הניסיון" – התקופה שמיום ט' באייר
                                                    התשע"ב (1 במאי 2012) ועד יום א' באייר
                                                    התשע"ד (1 במאי 2014)."

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

 

הרופא המחוזי לא אישר שעות ליווי לנכה צה"ל- האם ביהמ"ש יאשר?

הרופא המחוזי לא אישר שעות ליווי לנכה צה"ל- האם ביהמ"ש יאשר?

מערכת PsakDin.co.il
[‏יום ראשון ‏02 ‏יוני ‏2013]  להמשך המידע כאן
לפסק הדין בעניין פלוני נ' הרופא המוסמך הראשי משהב"ט אגף השיקום
כל הזכויות שמורות למערכת פסק דין