החלטות נשיאות הכנסת מישיבת יו"ר הכנסת וסגניו

החלטות נשיאות הכנסת מישיבת יו"ר הכנסת וסגניו
1 ביולי 2013, כ"ג בתמוז תשע"ג, בשעה 14:30
ישיבת יושב-ראש הכנסת וסגניו  (נשיאות),  התקיימה ביום שני, כ"ג בתמוז התשע"ג, (1/7/13):

 א. הצעות דחופות לסדר היום:

יושב-ראש הכנסת והסגנים אישרו בישיבתם היום, דחיפותן של הצעות לסדר-יום אלו:

1. "ביקורו של שר החוץ האמריקני באזור ותוצאותיו" – של חברי הכנסת נחמן שי, מוחמד ברכה, אברהים צרצור, אריאל אטיאס, אילן גילאון, מרדכי יוגב וישראל אייכלר.

2. "עליה בשיעור האבטלה" – של חברי הכנסת דב חנין, איתן כבל, אריה דרעי, אורלי לוי-אבקסיס, מיכל רוזין ואורי מקלב.

3. "הצפיפות בבתי החולים בישראל – הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD " – של חברי הכנסת מיקי רוזנטל, אשר יעקב, יצחק כהן ומשה זלמן פייגלין.

4. "הכלכלה השחורה בישראל" – של חברי הכנסת גילה גמליאל, אלעזר שטרן, אראל מרגלית ופנינה תמנו-שטה.

5. "החלטת בג"צ בעניין פתיחת חנויות בשבת בתל אביב" – של חברי הכנסת מנחם אליעזר מוזס, יעקב מרגי ורות קלדרון.

ב. הצעה ל"דיון מהיר" בוועדות הכנסת (סעיף 60(ג')(1) לתקנון):

 הוחלט להעביר לוועדות הבאות את ההצעות כדלקמן:

לוועדת החינוך, התרבות והספורט – "דו"ח ה-OECD בתחום החינוך: צפיפות בכיתות ושכר מורים נמוך" – של חברי הכנסת מוחמד ברכה, מיקי רוזנטל, גילה גמליאל, שמעון אוחיון וג'מאל זחאלקה.

לוועדת הפנים והגנת הסביבה – "הריסת בית בשטח פרטי בוואדי עארה" – של חברי הכנסת אחמד טיבי, חנין זועבי, עפו אגבאריה ועיסאווי פריג'.

לוועדת החוץ והביטחון – "האיום על סגירת פרוייקט טנק המרכבה והשלכותיו" – של חברי הכנסת ישראל חסון ויעקב ליצמן.

ג. הצעות חוק לדיון מוקדם שהונחו ביום שני  – 

יושב-ראש הכנסת והסגנים אישרו הנחתן של הצעות חוק אלו על שולחן הכנסת- 

פ / 19 / 1465 הצעת חוק חופש המידע (תיקון – תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ג-2013
 רוזנטל מיקי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1466 הצעת חוק החברות (תיקון – מאגר דירקטורים חיצוניים), התשע"ג-2013
 שי נחמן
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1467 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות), התשע"ג-2013
 אזולאי דוד
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1468 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – אישור ועדת הכספים), התשע"ג-2013
 גמליאל גילה
פ / 19 / 1469 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חובת דיווח ליחידים), התשע"ג-2013
 פריג' עיסאווי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1470 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – הגבלת כהונה של מפקח מחוז), התשע"ג-2013
 טיבי אחמד
פ / 19 / 1471 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – העמדה לדין של נאשם לאחר סיום תקופת האשפוז), התשע"ג-2013
 צור דוד
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1472 הצעת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (הקצבה לזכאי למזונות), התשע"ג-2013
 אלהרר קארין
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1473 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – פטור מארנונה לסטודנט), התשע"ג-2013
 זחאלקה ג'מאל
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1474 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תנאים להחלפת תרופה, טיפול, מטפל, נותן שירותים או מוסד רפואי), התשע"ג-2013
 יחימוביץ' שלי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1475 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – העלאת אחוז החסימה), התשע"ג-2013
 פרנקל רינה
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1476 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – השעיית ראש רשות או סגנו שהוגש נגדו כתב אישום), התשע"ג-2013
 מזרחי משה
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1477 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מספר סגני ראש רשות בשכר), התשע"ג-2013
 פרנקל רינה
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1478 הצעת חוק האומנה, התשע"ג-2013
 אלהרר קארין
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1479 הצעת חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון – פטור ממס על מכשירי טלפון סלולרי ומחשבי לוח), התשע"ג-2013
 פריג' עיסאווי
פ / 19 / 1480 הצעת חוק החברות (תיקון – הגבלות על מינוי דירקטורים), התשע"ג-2013
 קול עדי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1481 הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ג-2013
 שקד איילת
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1482 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – בוררות חובה בשירותים חיוניים), התשע"ג-2013
 שקד איילת
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1483 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – ביטול תיקון מס' 40), התשע"ג-2013
 זחאלקה ג'מאל
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1484 הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ג-2013
 זחאלקה ג'מאל
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1485 הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון – ביטול המאגר הביומטרי), התשע"ג-2013
 כבל איתן
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1486 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע (תיקון – חיסיון חוות דעת מומחה), התשע"ג-2013 לוי אבקסיס אורלי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1487 הצעת חוק חובת מכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"ג-2013
 יחימוביץ' שלי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1488 הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – חובת מסירת הודעה בדבר כניסה, יציאה ושחרור של נידון ממעון נעול), התשע"ג- 2013 
 לוי אבקסיס אורלי
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1489 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – משרד החינוך), התשע"ג-2013
 מצנע עמרם
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1490 הצעת חוק איסור קיום משא ומתן על ירושלים אלא ברוב של 80 חברי הכנסת, התשע"ג-2013
 ליצמן יעקב
פ / 19 / 1491 הצעת חוק הנפט (תיקון – רישיון לייצוא גז טבעי), התשע"ג-2013
 כבל איתן
קבוצת ח"כים
פ / 19 / 1492 הצעת חוק-יסוד: שוויון ושותפות אזרחית מלאה
 טיבי אחמד

ד. סדר-יום לישיבות הכנסת השבוע –

יום שני, 1.7.13 בשעה 16:00

1.  הצעות סיעות העבודה, ש"ס, יהדות התורה, מרצ, רע"מ-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  
 א. "ממשלה שמעלה מיסים על האדם העובד ומחלקת פטורים לתאגידי הענק" (העבודה) (המועמדת להרכיב את הממשלה הינה חברת הכנסת שלי יחימוביץ')
  
 ב. "הממשלה מגישה תקציב דורסני, מכבידה את עול המיסים, פוגעת במעמד הביניים ומתעלמת ממצוקת הדיור" (מרצ-יהדות התורה) (המועמדת להרכיב את הממשלה הינה חברת הכנסת זהבה גלאון)
  
 ג. "אטימות הממשלה נוכח זעקת הרבנים על הקיצוצים הדרקוניים בתקציבי הישיבות הציוניות והגרעינים התורניים בפריפריות" (ש"ס) (המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת אריה דרעי)
  

 ד. "הממשלה מקדמת חקיקה גזענית, אנטי דמוקרטית ופוגעת בשכבות החלשות באופן מערכתי" (חד"ש, רע"מ-תע"ל-מד"ע, ובל"ד) (המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת מוחמד ברכה)
  
2.  בקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת לפצל את הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/766) – הצבעה
  
3.  הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק כדלקמן:  
א. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67)(פיצוי לנאשם שזוכה), התשע"ב-2012 (הצעות חוק מ/695). 
מוצע להסמיך את נשיא הערכאה השיפוטית הצבאית לדון בבקשת פיצויים של נאשם שזוכה אף אם עבר המועד הקבוע בחוק להגשת הבקשה (60 ימים), מטעמים מיוחדים שירשמו. 
ב. הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 (הצעות חוק מ/611).
מוצע לתת בידי רשויות החוק מגוון כלים בתחום המשפט הפלילי והציבורי, שתכליתם היא מניעת התקיימותם ופעילותם של ארגוני הטרור.  
  
4.  הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג-2013 (קריאה שניה וקריאה שלישית)
מוצע להגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מליון ל-14 מליון, כך שמכירות לישראל בלבד, שמספר תושביה, כולל הרשות הפלסטינית (בהנחה שמדובר ב"שוק אחד") מתקרב ל-12 מליון, לא תזכינה בהטבה לפי החוק. זאת, רטרואקטיבית ליום 1.1.2012.  עוד מוצע לקבוֹע מנגנון עדכון קבוע למספר התושבים שרואים אותם כשוק מהותי, כך שיגדל בשיעור 2% לשנה.
  נספח מס' מ-735/א'
5.  הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן:  (ההודעה נמסרה ב- 8.5.13)
א. הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005
מוצע להפוך את הוראת השעה – חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה–2005 – להוראת קבע. מוצע לקבוע כי זמן השידור המרבי של תשדירי שירות ושידורי חסות לשעת שידור יעמוד על תשע דקות במקום ארבע דקות וחצי. 
כמו כן, מוצע לאפשר לגלי צה"ל לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות גם באתר האינטרנט של גלי צה"ל, ובלבד ששידורי החסות ותשדירי השירות יופרדו מהתוכן המועבר על ידי גלי צה"ל. 

ב. הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור, התש"ע-2010 (הצעות חוק מ/522).
מוצע לקבוע מנגנון חדש לטיפול בהקצאת מקרקעי ציבור לצורכי רעייה, לפיו כל שנה תפורסם עד 30 בספטמבר רשימה של הגושים והחלקות הזמינים לרעייה. עוד מוצע לקבוע שאדם המבקש לקבל היתר רעייה, יגיש בקשה לוועדה למתן היתרי רעייה. בין השאר מוצע להקים את רשות הרעייה שתפקח על מילוי החוק ועל מילוי הוראות ההיתרים הניתנים מכוח החוק, וכן את מועצת רשות הרעייה שתייעץ לשר החקלאות ופיתוח הכפר בכל הנוגע לקביעת מדיניות למימוש מטרות החוק.
ג. הצעת חוק הפיקוח על מזון בעלי חיים, התשע"ב- 2012 (הצעות חוק מ/713).
מוצע להחליף את ההסדרים החלקיים הקיימים, הנוגעים לפיקוח על מזון בעלי חיים, אשר קבועים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, ולקבוע הסדרים לכל צורות המזון לבעלי חיים הנהוגות כיום, זאת בכדי להבטיח שהמזון המוגש לבעלי חיים יהיה באיכות גבוהה, בטיחותית ותזונתית. מוצע להסדיר מעקב אחר המזון לבעלי החיים משלב הייצור ועד לשלב הזנת בעל החיים. הצעת החוק קובעת הסדרי רישוי לייצור מזון ושיווקו וכן קובעת סמכויות פיקוח ואכיפה, בנוסף לחיוב היצרנים בחובות דיווח ובקרה עצמית.
הנמקת הערעורים של סיעות העבודה, מרצ, רע"מ-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד והצבעה
  

6.  הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל, התשע"ב-2012 (הצעות חוק מ/ 721) (הודעה נמסרה ב- 27.5.13)
מטרת החוק המוצע היא לקדם את עניינו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ולשפר את תנאי עשיית העסקים והיזמות בישראל, כדי לייצר צמיחה כלכלית מוגברת במשק הישראלי ומקומות עבודה חדשים.
הנמקת הערעורים של סיעת העבודה, חד"ש ובל"ד והצבעה
  
7.  הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(מס' 3)(אזורי רישום לנישואין של בני זוג יהודים), התשע"ב-2012 (הצעות חוק כ/453) (הודעה נמסרה ב- 11.6.13)
על פי הנהוג כיום, בני זוג יהודים המבקשים להינשא יכולים להירשם רק בלשכה לרישום נישואין שבאזור הרשום בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו.  מוצע לאפשר רישום לנישואין הן בלשכה לרישום נישואין שבאזור הרשום בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו והן בלשכות ארציות לרישום נישואין בארבעה עשר היישובים המנויים בהצעת החוק.
הנמקת הערעורים של סיעות ש"ס, יהדות התורה והצבעה
  
8.  הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – בכפוף לאישור הפיצול ולהנחה על שולחן הכנסת
  נספח מס' מ/766/א'

9.  הצעת חוק לעידוד היציאה לעבודה, התשע"ג-2013 (קריאה ראשונה)
מוצע לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר השתכרותם, תוך שיתופם באחריות לכך, כדי לאפשר להם מעבר מתלות בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכלית. זאת על ידי הקמת מרכזי תעסוקה, שמתכנני יעדים תעסוקתיים הפועלים בהם יפנו את מקבלי הגמלאות לעבודה, או יכינו עבורם תוכנית אישית שעשויה לכלול שירות בקהילה, הכשרה, או פעולות אחרות לקידום שילובם בעבודה.
  הצעות חוק מ/769
10.  הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג-2013 (קריאה ראשונה)
מטרת החוק המוצע היא לקדם ולהגביר את התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה, לשם הפחתת מחירי המצרכים לצרכן. לכן, מוצע לקבוע כללים חדשים להתנהגות בשווקים בתחום מוצרי המזון והצריכה. כמו כן, מוצעות הוראות בדבר חיוב הקמעונאים להגביר את שקיפות המחירים ולפרסם את מחירי כל המצרכים שהם מציעים למכירה באופן שיאפשר השוואה עדכנית שוטפת של מחירי סלי מצרכים, באמצעות יישומים שיפותחו לשם כך.
  הצעות חוק מ/769
11.  הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)(תיקון)(הארכת תוקף), התשע"ג-2013 (קריאה ראשונה)
מוצע להאריך בארבע שנים את הוראת השעה המסדירה את מערך השיטור העירוני ומסמיכה פקחים עירוניים לפעול, בתחום שיפוטה של הרשות המקומית, לשם מניעת אלימות. כן מוצע לקובע הקלה באופן הרחבת תחולתו של החוק על יישובים נוספים.
  הצעות חוק מ/777
12.  הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 11), התשע"ג-2013 (קריאה ראשונה)
מוצע לדחות את המועד הקבוע בחוק (כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013)) לאפשרות מתן רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ובכך להתאימו למועד הקבוע ביחס לחברה ממשלתית. התיקון יאפשר לרשות לשירותים ציבוריים–חשמל לבחון את הארכת תוקף רישיון ההספקה שניתן לחברת החשמל למזרח ירושלים בע"מ, בהתאם לדרישות החוק והתקנות.
  הצעות חוק מ/775
13.  הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 35)(ראש האופוזיציה), התשע"ג-2013 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב
מוצע להבהיר שכהונת ראש האופוזיציה פוקעת כשסיעתו חותמת על הסכם בדבר תמיכה בממשלה.
  הצעות חוק כ/507
(פ/673/19)

יום שלישי, 2.7.13 בשעה 16:00

1.  נאומים בני דקה  
2.  ציון 37 שנים למבצע אנטבה (במסגרת הצעות לסדר-היום)  
3.  ציון יום השנה השמיני לפינוי יישובי גוש קטיף (במסגרת הצעות לסדר-היום)
  
4.  שאילתות לשר הכלכלה  

יום רביעי, 3.7.13 בשעה 11:00

1.  שאילתות דחופות  
2.  ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי  
3.  הצעות חוק לדיון מוקדם  
4.  הצעות לסדר היום  
5.  שאילתות ותשובות  
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.