הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון – העלאת הסיוע לניצולים והגבלת איתור נכסים ויורשים), התשע"ג–.2013 31.07

מספר פנימי: 488038
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת מרב מיכאלי, שולי מועלם-רפאלי,גילה גמליאל,                                   דוד צור, אורית סטרוק,משה גפני, איציק שמולי,דב חנין,אילן גילאון,                      דוד רותם,  פ/1646/19          כאן                 

 הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון – העלאת הסיוע לניצולים והגבלת איתור נכסים ויורשים), התשע"ג–.2013 31.07

תיקון סעיף 9

1.

בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו–2006[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג), בסופו יבוא "ואולם לא תתחיל החברה חקירה ולא תאסוף ראיות לשם איתור נכסים שלא הוגשו לגביהם בקשות איתור, לאחר יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)."

תיקון סעיף 34

2.

בסעיף 34 לחוק העיקרי –

 

 

(1)      בסעיף קטן (ב1), במקום "100" יבוא "לפחות 200";

 

 

(2)      אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:

 

 

 

"(ב2)  החברה תקצה ותעביר לפחות 80% מסכום הסיוע האמור באופן ישיר לחשבונות הבנק של ניצולי השואה, הרשומים על שמם, הזקוקים לכך. 

 

 

 

(ב3)    לא העבירה החברה את כל הסכום האמור בסעיף קטן (ב1) – יפחת התקציב השנתי של החברה לפי סעיף 54 בשנת התקציב העוקבת, בחלק יחסי השווה לחלק היחסי שלא הועבר כאמור.";

 

 

(3)      בסעיף קטן (ג), במקום "שהקצתה" יבוא "שהקצתה והעבירה."

תיקון סעיף 37

3.

בסעיף 37(א), בסופו יבוא "בסעיף זה יורשים – ילדים, נכדים ונינים, הורים אחים ואחיינים, סבים, דודים ובני דודים".

תחילה

4.

תחילתו של חוק זה החל משנת התקציב 2013. 

דברי הסבר
לסעיף 1 ו-3 להצעה

חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו–2006 (להלן – חוק נכסי השואה) מסדיר את הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה. בין היתר קובע החוק כי החברה תתחיל ותתכנס לקראת סיומה בשנת התקציב 2015 – אז יפחת תקציבה ל-80% מהסכום שיוקצה לה בשנה הקודמת לה.

לצד הוראה זו אין החוק מסדיר כמה ממשאבי החברה צריכים להיות מוקצים לצורך המשך איתור הנכסים אף אם המשך האיתור אינו יעיל עוד ועלותו עולה על התועלת או להמשך איתורם של יורשים, אף אם הסבירות לאיתורם נמוכה. העדר הוראות כאמור עלול למנוע הן את פעילותה היעילה של החברה והן את התכנסותה לקראת סיום פעילותה. משכך מוצע לקבוע כי החברה תחדל מלחפש נכסים, שטרם התבקש איתורם, החל מיום ט' בטבת התשע"ה (31  בדצמבר 2014), מועד זה תואם את תכנית העבודה של החברה לאיתורם של נכסי נדל"ן. עוד מוצע לקבוע כי החברה לא תימנע מלממש נכס אם נבחנו האפשרויות לקיומם של יורשים קרובים. כמובן, כי ככל שיימצא יורש, הוא יהיה זכאי לשווה הכסף אותו קיבלה החברה בעבור מימושו, ובכך תובטח פגיעה מזערית בזכות הקניין של אותו יורש. 

 לסעיף 2 להצעה

חוק נכסים של נספי שואה קובע בסעיף 4 כי בין מטרות החברה "לתת סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך, לרבות סיוע בתחומי הרפואה, הסיעוד, הרווחה, התמיכה הנפשית והכלכלית, ולתמוך במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה."

מאז החלה החברה לפעול, הלכו והצטברו סכומי הכסף שבידי החברה. זאת למרות שהחברה נדרשה על פי חוק להשתמש בכספים שאותם היא אינה נדרשת לשמור ליורשים עתידיים (הכספים השמורים) למימוש מטרותיה, ובהם סיוע והנצחה.

בשנת 2012 תוקן החוק ונקבע שלצד החובה הכללית של החברה להשתמש בכספים שברשותה לצורך מימוש מטרותיה, ובלי לגרוע מחובה זו, תקצה החברה ותעביר בכל שנה לפחות 100 מיליון שקלים חדשים למטרת סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך. עוד נקבע שסכום המיועד למטרות הנצחה לא יעלה על 4% מהסכום שהקצתה החברה באותה שנה לסיוע.

אלא, שאף הוראת חוק זו לא מולאה כלשונה: בשנת 2012 העבירה החברה, על פי דיווחיה, רק 90.2 מיליון שקלים חדשים לניצולי השואה הזקוקים לכך. יוער, כי במקביל אף נטען על ידי החברה כי הסכום המצוין בסעיף קטן (ב1) הוא הסכום המרבי אותו היא רשאית להקצות ולא הסכום המזערי.

נוכח האמור, לאור הכספים הרבים העומדים כיום בידי החברה מעבר לכספים השמורים, ומאחר שמספרם של ניצולי השואה הולך ומתמעט מדי שנה, מוצע להגדיל את סכום הסיוע שיינתן מדי שנה לניצולי השואה הזקוקים לכך, בטרם לא יוותרו עוד ניצולים להם ניתן ליתן את הסכום. לכן, מוצע לקבוע כי החברה תחלק לפחות 200 מיליון שקלים חדשים בכל שנה לניצולי שואה הזקוקים לכך. כן מוצע לקבוע כי 80% מסך כספי הסיוע יועברו ישירות לחשבונות הבנק של ניצולי השואה, וזאת על מנת להקטין את עלויות התקורה של החברה ושל העמותות שבאמצעותן הן מפעילות את הפרויקטים וכן מתוך תפישה כי ניצולי השואה הזקוקים לכך מסוגלים לכלכל את תקציבם בעצמם.
——————————–
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באב התשע"ג – 31.7.13
[1] ס"ח התשס"ו, עמ' 202
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל.

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.