ארכיון יומי: 17 בספטמבר 2013

מנורה חויבה לשלם מיליון שקל ליהלומן שחלה בפרקינסון במסגרת עבודתו

מנורה חויבה לשלם מיליון שקל ליהלומן שחלה בפרקינסון במסגרת עבודתו
מאת: עו"ד טל זהבי
‏יום שני ‏16 ‏ספטמבר ‏2013 המשך המידע כאן
פסק הדין כאן
כל הזכויות שמורות ל
מערכת PsakDin.co.il

אורזת במפעל נפגעה במהלך העבודה – תפוצה בכ-190 אלף ש'

אורזת במפעל נפגעה במהלך העבודה – תפוצה בכ-190 אלף ש'
המשך המידע כאן 
‏יום שני ‏16 ‏ספטמבר ‏2013
אורזת במפעל נפגעה במהלך העבודה – תפוצה בכ-190 אלף ש'

מאת: עו"ד אורית פרלמן שמסיאן  כל הזכויות שמורות למערכת PsakDin.co.il