ארכיון יומי: 4 באוקטובר 2013

השתלמות למורשי נגישות על סמכויות מורשים לנגישות השירות

השתלמות למורשי נגישות על סמכויות מורשים לנגישות השירות 

נציבות השוויון מזמינה את ציבור מורשי הנגישות להשתלמות בנושא סמכויות מורשים לנגישות השירות, על פי תקנות נגישות השירות. ההשתלמות תתקיים ביום22 באוקטובר 2013, בירושלים.
להמשיך לקרוא