ארכיון יומי: 10 באוקטובר 2013

גירעון בביטוח הלאומי: השר צריך להחליט

מאיר כהן ניצב בפני הכרעה שפוליטיקאים לא אוהבים: באיזה ציבור פוגעים כדי לפתור את מצוקת ביטוח לאומי, המשך המידע כאן
מיקי פלד 10.10.13, 10:42 כלכליסט
כל הזכויות שמורות לכלכליסט

 

לידיעתכם זכותכם לקבל מידע מביטוח לאומי ראו הסבר לחוק וקישור

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח 1998, נחקק ב- 19 במאי 1998, ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית"

באמצעות הממונה על חוק חופש המידע.

החוק מאפשר לך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,

כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.

אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.

הקישור : http://www.btl.gov.il/About/information/Pages/default.aspx

השתמשו בחוק בתבונה.

חדשות – הקדמת קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה לדורשי עבודה

חדשות – הקדמת קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה לדורשי עבודה Share

לרגל חג הקורבן, יקדים הביטוח הלאומי את תשלום קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה לדורשי עבודה. הקצבאות ישולמו ב- 11.10.2013, ז' בחשוון תשע"ד במקום ב-17 באוקטובר וב- 14 באוקטובר, בהתאמה.

הביטוח הלאומי מאחל חג שמח לכל האזרחים המוסלמים!

הקישור :http://www.btl.gov.il/About/news/Pages/hakdamatKitzbaot.aspx