ארכיון יומי: 18 באוקטובר 2013

להן פניותיי החוזרות ונישנות לשרת הבריאות שלא זכו למענה כולל המצב בבי"ח הפרטי "אלישע"

להן פניותיי החוזרות ונישנות לשרת הבריאות שלא זכו למענה, כולל המצב בבי"ח הפרטי "אלישע"
לכבוד 5/5/13
שרת הבריאות

הגברת יעל גרמן

מכובדת
הנדון: מצב מערכת השיקום במדינת ישראל
נייר עמדה זה נעשה בעזרתו האדיבה של רופא משקם בכיר שחרד למצב הקיים. בעקבות הזילות באיכות השיקום שמקבלים המבוטחים בחוק בריאות ממלכתי, המנוצל לרעה ע"י קופות החולים ובעצימת עין של משרד הבריאות עד כדי הרס של מערך השיקום הרפואי, וגרימת נזק בלתי הפיך למשתקמים.
בעבר הלא רחוק, לפני שנים מועטות הייתה עדיין תחרות חיובית סמויה בין מחלקות השיקום של בי"ח לוינשטיין, בי"ח שיבא, בי"ח הר-הצופים, בי"ח בני-ציון, בי"ח פלימן ובי"ח איכילוב.
על מה הייתה התחרות?
להמשיך לקרוא