ארכיון יומי: 23 באוקטובר 2013

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים לצרכן נזקק), התשע"ד–21.10.2013

מספר פנימי: 487793
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:          חבר הכנסת          איתן כבל
מצטרפים: חברי הכנסת   אבישי ברוורמן  אילן גילאון  אליהו ישי ניצן הורוביץ נחמן שי           משה מזרחי  זהבה גלאון   איציק שמולי 

פ/1747/19
1747 WATER

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים לצרכן נזקק), התשע"ד–21.10.2013

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום למורה נהיגה בעד שימוש ברכבו במבחן נהיגה), התשע"ד–14.10.2013

מספר פנימי: 488047
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         מיקי רוזנטל
פ/1727/19   1727 NEHIGA 1
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום למורה נהיגה בעד שימוש ברכבו במבחן נהיגה), התשע"ד–14.10.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – קביעת כשירות לשחרור על ידי בית משפט), התשע"ד–2013

מספר פנימי: 479171 
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת דוד אזולאי אברהם מיכאלי יעקב מרגי יצחק וקנין

 פ/1673/19                             
הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – קביעת כשירות לשחרור על ידי בית משפט), התשע"ד–2013
1673 (1)
להמשיך לקרוא

חדשות – הודעה למבקשי גמלת סיעוד בגילאי 80 – 90 השייכים לסניפים האלה: טבריה, פתח תקווה, ירושלים, נהריה, רמת גן ובאר שבע.

חדשות – הודעה למבקשי גמלת סיעוד בגילאי 80 – 90 השייכים לסניפים האלה: טבריה, פתח תקווה, ירושלים, נהריה, רמת גן ובאר שבע.
קישור לאתר המוסד  כאן
להמשיך לקרוא