ארכיון יומי: 27 בנובמבר 2013

לזכרו של אריק איינשטיין – שיר השיירה – ישראל היפה שתחסר מאוד

 יהי זכרו ברוך

חג חנוכה שמח לכל בית ישראל happy hannukka

הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון – הבטחת כספי הפיקדון), התשע"ד–25.11.2013

פנימי: 488234
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת     אלעזר שטרן  דוד אזולאי
מצטרפים: חברי הכנסת     גילה גמליאל  יחיאל חיליק בר  אילן גילאון  פנינה  תמנו-שטה 
אברהם מיכאלי איתן כבל  בישי ברוורמן  יצחק הרצוג
משה מזרחי 
מנחם אליעזר מוזס   עליזה לביא  עמרם מצנע
דוד צור  יצחק כהן  ישראל חסון  עקב ליצמן  יעקב אשר
מיכל רוזין     נחמן שי חנא סוייד    אריאל אטיאס

     פ/1894/19   כאן  > 1894 DIUR MUGAN
ה
צעת חוק הדיור המוגן (תיקון – הבטחת כספי הפיקדון), התשע"ד–25.11.2013
כל ה זכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק גביית חוב מזונות מנכים (תיקוני חקיקה), התשע"ד– 25.11.2013

מספר פנימי:  480795

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת     אברהם מיכאלי       יעקב מרגי           
פ/1892/19           כאן   >   1892 GVIA
הצעת חוק גביית חוב מזונות מנכים (תיקוני חקיקה), התשע"ד– 25.11.2013 

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – הזכות לדמי מחלה), התשע"ד–25.11.2013

מספר פנימי: 542250
הכנסת התשע-עשרה 
יוזם:           חבר הכנסת         מאיר פרוש
פ/1882/19                  כאן >           1882 DMAI MACHALA

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – הזכות לדמי מחלה), התשע"ד–25.11.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל 

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – מענק לרוכשי דירה ראשונה), התשע"ד–25.11.2013

מספר פנימי:479942
הכנסת התשע-עשרה 
יוזמים:      חברי הכנסת         אברהם מיכאלי      יעקב מרגי                                        פ/1871/19                 כאן >            1871 DIUR
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – מענק לרוכשי דירה ראשונה), התשע"ד–25.11.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – הפסקת עבודה של עובדי קבלן), התשע"ד–25.11.2013

מספר פנימי: 485827
הכנסת התשע-עשרה יוזמים:   חברי הכנסת  שלי יחימוביץ'   חיים כץ  אילן גילאון
יעקב מרגי                                 פ/1868/19     כאן >     1868 OVDI KABLAN                   

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – הפסקת עבודה של עובדי קבלן), התשע"ד–25.11.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון – מוות במרשם רופא), התשע"ד–25.11.2013

 מספר פנימי: 541645
הכנסת התשע-עשרה יוזמים:      חברי הכנסת   עפר שלח   קארין אלהרר  דוד צור                                                                               יריב לוין    מיקי רוזנטל      נחמן שי         פ/1867/19   כאן >         1867 HOLIM
הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון – מוות במרשם רופא), התשע"ד–25.11.2013