ועדת הכספים: מס נפרד לזוגות שעובדים יחדיו

ועדת הכספים: מס נפרד לזוגות שעובדים יחדיו
11 בדצמבר 2013, ח' בטבת תשע"ד, בשעה 20:15

יו"ר ועדת הכספים סלומינסקי: "תיקון של איוולת. מהיום התייחסות שוויונית במס לשני בני הזוג"

ועדת הכספים הסדירה את חישוב המס הנפרד לבני זוג שעובדים יחדיו. בתום דיון ממושך וסוער, אישרה היום (ד') ועדת הכספים, הצעת חוק שתכליתה לאפשר חישוב מס נפרד, למנוע פתיחה מחודשת של שומות מלפני 2008 ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג נישומים, שהסתמכו על פסיקות של ערכאות שונות בבית המשפט ולא שילמו מס מאוחד, כפי שהיה נהוג עד לאישור החוק הנוכחי. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "היום תיקנו איוולת בת שנים רבות, שבה כפו על בני זוג חישוב מס מאוחד ולמעשה הגדירו את עבודת האישה כטפילה לעבודת הבעל, גישה מיושנת, לא רלוונטית לעידן הנוכחי ולא שוויונית". החוק אושר לאחר שוועדת הכספים שינתה בו מרכיבים משמעותיים, בניגוד לעמדה הראשונית של רשות המיסים.
סלומינסקי סיכם את העבודה על החוק: "מדובר בשינוי היסטורי שייטיב עם הזוגות ויאפשר להם להמשיך לעבוד יחד מבלי שזכויותיהם יפגעו בהשוואה לנישומים רגילים. בפעם הראשונה, בעקבות לחצי הוועדה, האוצר מכיר בעיוות שהתקיים עד היום ומסכים שעיוות זה לא יוסיף להתקיים. סלומינסקי דרש מרשות המיסים לשבת עם כל אחד מהנישומים שהוצאה להם שומה ולדווח לוועדה גם על נישומים שהסכימו שהחיסיון לגביהם לא יחול. לאחר מכן סיכם את עיקרי השינויים וההישגים של ועדת הכספים בניסוח החוק:
א. שני בני זוג שהם גם בעלי עסק משותף ולכל אחד מהם עד 50% בעלות על העסק, יחושב להם מס נפרד.

ב. הסעיף הקובע (סעיף קטן ד1 (סעיף 66 לפקודת מס הכנסה)), כי שר האוצר יוכל לקבוע הוראות ביצוע לחוק, לרבות חובת הגשת הודעות ודו"חות, שהח"כים ראו בו סכנה להפיכת החוק להוראת שעה ולמעשה, אפשרות שהחוק ירוקן מתוכנו באמצעות הקשחת קריטריונים והעמדת דרישות בלתי אפשריות מהנישומים ע"י רשות המסים, סעיף זה בוטל! ג. שונה נוסח הסעיף הקובע עי "יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג "נחוצה" לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ובמקום זאת: המילה "נדרשת". זאת לאור דרישת חברי הוועדה למנוע פרשנויות לרעת בני הזוג הנישומים. ד. נישומים / תיקים מלפני 2008 שלא נבדקו ולא נפתחו, לא ייפתחו. כל מי שסגרו את התיק בגינו לא פותחים מחדש. ה. משנים את החוק הקיים המחייב מס מאוחד, אך לא ניתן לבטל את הרטרואקטיביות, אך בני הזוג ישלמו רק את הקרן! בלי ריבית, בלי הצמדה ובלי קנסות אלא רק תשלומי הקרן ותתאפשר פריסה על-פני חמש שנים. בעקבות אישור החוק הקיים, רשות המיסים תוכל גם לפתוח במבצע על חובות העבר. סלומינסקי: "החוק טוב לזוגות שעובדים יחד והוא מאזן בין הצרכים והאינטרסים האמיתיים של הציבור, של הזוגות ושל המדינה". ו. עפ"י הצעת החוק ניתן לבצע חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: 1. עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה באותו העסק. 2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה אשר תואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק. 3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג, בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו. ז. קנס הגרעון שאמור היה לחול באופן פרטני על בני זוג בוטל ח. החוק החדש יחול גם על זוגות בקיבוצים ובני זוג שלהם הכנסה במשק חקלאי, שלגביהם התקיימה אותה בעיה במשך השנים. מי שהוביל את הנושא הזה היה יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, ח"כ זבולון כלפה (הבית היהודי): "שמחתי לעזור לבני הקיבוצים, אוכלוסייה שבמשך שנים נושאת בעול ההתיישבות. גם להם מגיע חישוב מס נפרד, אחרי שנים חושב להם מס משותף, גם אם לא עבדו יחד. עפ"י התיקון לחוק, ייהנו כ- 7,000 בני זוג קיבוצניקים ממס נפרד".
חברי הוועדה לחצו להקל כמה שניתן על הזוגות והצליחו להכניס שינויים, מלבד הרטרואקטיביות. הוועדה דרשה לבטל את הסעיף שאמור היה לאפשר לשר האוצר בעתיד להכניס הוראות נוספות, חרף ההתנייה שהדבר ייעשה באישור ועדת הכספים. ח"כ משה גפני (יהדות התורה), יו"ר ועדת הכספים לשעבר ומי שהחל בקידום החוק: "בכוונתי להגיש הסתייגות במליאה, מכיוון שנדרש לבטל את הרטרואקטיביות. יחד עם זאת, מדובר במהפכה של ממש למען הזוגות העובדים יחד שסבלו כל השנים מעיוות מס. התחלנו את המלאכה לעצירת העיוות ואני שמח שתושלם בתקופה הקרובה". במהלך הדיון, דרש גפני לבטל את הסעיף המקנה סמכות לשר האוצר להוסיף הוראות בעתיד: "אמנם באישור ועדת הכספים, אך אני חושש נוכח חילוקי הדעות בין הדרג הנבחר לרשות המיסים שמתעקשים על הסעיף הזה, כדי שתהיה אפשרות בעתיד, כשיהיה פחות לחץ מהשר והח"כים, הם ישנו את אמות המידה, כי עקרונית הם מתנגדים לחישוב נפרד". ח"כ מרב מיכאלי (העבודה): "אי אפשר לחוקק את החוק הזה בלי לפתור את הרטרואקטיביות. חקיקה מקלה ניתן לעשות רטרואקטיבית. ניתן לעשות את זה אם היו מוצאים הסדרים מחוץ לחוק. רשות המיסים עדיין יכולה לבטל את השומות". מיכאלי קראה גם היא לבטל את סעיף ד1: "ניתן לעשות בכל הצעת חוק, שהשר בכל הצעת חוק, בכל פעם שייראה לו יהיה לו סעיף מתנה והוא יוכל לשנות או להוסיף הוראות ביצוע קשות ליישום ובצעם לסגת מהחוק". ח"כ עיסאווי פריג' (מר"צ): "אנחנו צריכים לבדוק מה תפקידנו כאן כנבחרי ציבור, כמחוקקים? דרשנו לשמוע מרשות המיסים ולא קיבלנו תשובות, מה העלות בביטול הרטרואקטיביות? אין צדק בלהשאיר את סוגיית הרטרואקטיביות לא פתורה. גם סעיף ד1 לא צריך להיות בחוק, לתת אפשרות לשר האוצר, אפילו באישור ועדת הכספים, זה בעייתי. לגבי הסעיף של הקנסות, למה מקשיחים אותו? יש כוונות טובות לשר האוצר להיטיב ובצדק אז למה מקשים על תרגומה למעשה". ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) דרשה לשנות את הנוסח של "עבודת כל אחד מבני הזוג נחוצה לנדרשת על-מנת להקטין אי בהירויות עתידיות שיקשו על הזוגות. ח"כ אראל מרגלית (העבודה): "סעיף ד1 נותן את האפשרות לשר האוצר לשנות את כל החוק ולרוקן אותו מתוכן. זה הופך את כל החוק להוראת שעה. זה "מחנה גואנטנמו" של מס הכנסה, זו האפשרות של רשות המיסים לבצע דברים ולהקשיח תנאים בתקנות "חירום". עלינו לייצר ודאות ולא לאפשר לרשות המיסים להתחרט".
סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, מירי בסיון: "הסעיף נועד לקבוע דרכים שרשות המיסים תדרוש מבני זוג להצהיר על חלוקת התפקידים ביניהם או לקבוע כללים. לאפשר לחוק הזה להתבצע כפי שהמחוקק רצה שייצא אל הפועל. זה גם נועד לתת לנו אפשרות לדרוש דברים ספציפיים מנישומים".
כאמור, בסופו של דבר ההכרעה היתה על ביטול הסעיף והחוק אושר כשרוב דרישות הוועדה הוכנסו לניסוח הסופי.
עדכונים נוספים בעמוד הפייסבוק והטוויטר של הכנסת
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.