ארכיון יומי: 2 בינואר 2014

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

 אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 
01/01/2014 
האמנה קובעת אמות מידה בינלאומיות של שוויון, השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, וקבלת החלטות על ידי האדם עם מוגבלות עצמו. האמנה מחילה אמות מידה אלו בתחומי החיים השונים: עבודה, חינוך, מגורים בקהילה, ועוד.​
לאמנה חשיבות רבה לקידום וביסוס זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל.
מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-31 מרס 2007, ואשררה אותה ב-28 בספטמבר 2012.
החלטת ממשלה 5100 מינתה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשמש כגורם מרכז ומנגנון תיאום לעניין האמנה, והטילה עליה לקדם את האמנה, להגן עליה ולפקח על יישומה.

האמנה מחייבת את המדינה להגיש דוח מקיף ראשון על זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל, לוועדה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות באו"ם, עד חודש ספטמבר 2014.

חדשות ביטוח לאומי – הודעה לאזרחים הפונים אלינו בנושא ימי השלג

חדשות – הודעה לאזרחים הפונים אלינו בנושא ימי השלג    

קישור להודעה  כאן      
בעקבות פוסטים שהתפרסמו ברשת, הקוראים לאזרחים לפנות אל הביטוח הלאומי בנושא שכר העבודה עבור ימי השלג, ברצוננו להבהיר שהנושא הזה אינו באחריות הביטוח הלאומי, ולביטוח הלאומי אין שום קשר לכך.
לאור הפניות הרבות המגיעות אלינו בנושא, נאלצנו לצערנו לא לאפשר זמנית את הפנייה אל אגף פניות הציבור באמצעות האתר.
אנו מתנצלים על אי הנעימות הנגרמת לכם, ומבקשים בכל מקרה לא לפנות אלינו בנושא הזה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

סרטוני הדרכה – מדריך למילוי טופס תביעה לקצבת נכות

סרטוני הדרכה – מדריך למילוי טופס תביעה לקצבת נכות  כאן 

לצפייה בסרט כאן כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חדשות – הוחלפה חברת הגרירה הנותנת שירותים למוגבלים בניידות

חדשות – הוחלפה חברת הגרירה הנותנת שירותים למוגבלים בניידות

החל ב-1.1.2014 הוחלפה חברת הגרירה הנותנת שירותים למוגבלים בניידות הזכאים לשירותי גרירה.  ההודעה כאן 
חברת הגרירה המבטחת החדשה היא חברת "זברה". מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה: 03-5105070 או 2113*.
מוגבלים בניידות זכאים לשירותי גרירה, אם רכשו רכב באמצעות הלוואה עומדת, והם מקבלים קצבת ניידות חודשית.
כל  הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

אושר לקריאה ראשונה: יורחב הרכב הוועדה המייעצת לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה 1 בינואר 2014, כ"ט בטבת תשע"ד, בשעה 11:40

אושר לקריאה ראשונה: יורחב הרכב הוועדה המייעצת לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה 1 בינואר 2014, כ"ט בטבת תשע"ד, בשעה 11:40 ​ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו) אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יריב לוין (הליכוד ביתנו), לפיה יורחב הרכב הוועדה המייעצת לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה, והוא יכלול 10 נציגים, בהם נציגי ארגונים העוסקים בקידום שילוב בתעסוקה של האוכלוסיות: הערבית-מוסלמית, הנוצרית, העדה הדרוזית והצ'רקסית, הציבור החרדי, ציבור העולים, משרתים במילואים, אזרחים מבוגרים ונשים. שני נציגים ימונו על פי שיקול דעת של שר הכלכלה. נציגים אלה יתווספו לחברי הוועדה המכהנים כיום, בהם נציגי ארגוני מעסיקים ועובדים, נציג נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות ועוד. עם הצטרפותם תמנה הוועדה 26 חברים. להמשיך לקרוא