ארכיון יומי: 11 בפברואר 2014

אושר סופית: תורחב אוכלוסיית ניצולי השואה הזכאים למענק הטבות שנתי

אושר סופית: תורחב אוכלוסיית ניצולי השואה הזכאים למענק הטבות שנתי

10 בפברואר 2014, י' ב אדר א תשע"ד, בשעה 18:20
​מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד 2014 אשר נידונה בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).
להמשיך לקרוא

אושר סופית: קצבה נוספת לבעלי נכות נפשית או שכלית

אושר סופית: קצבה נוספת לבעלי נכות נפשית או שכלית

10 בפברואר 2014, י' ב אדר א תשע"ד, בשעה 18:25
​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 150), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).
להמשיך לקרוא

אושר סופית: הביטוח הלאומי יוכל שלא לגבות חובות של נפטר מבני משפחתו

אושר סופית: הביטוח הלאומי יוכל שלא לגבות חובות של נפטר מבני משפחתו
10 בפברואר 2014, י' ב אדר א תשע"ד, בשעה 18:35
​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 151), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).
להמשיך לקרוא

טיפול בהורה – על-חשבון ימי מחלה

אושרי סופית: טיפול בהורה יוכל להיחשב על חשבון ימי מחלה

10 בפברואר 2014, י' ב אדר א תשע"ד, בשעה 19:10
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014. את ההצעה יזמה ח"כ רינה פרנקל (יש עתיד) והיא נידונה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).
להמשיך לקרוא

אלימות כלפי מאושפזים בבתי החולים לבריאות הנפש – מרכז המחקר והמידע

הכנסת
מרכז המחקר והמידע
ירושלים, כ' בטבת תשע"ד
32 בדצמבר 3102
הנדון: אלימות כלפי מאושפזים בבתי החולים לבריאות הנפש –
כאן > m03348 BRIUT HANEFASH

מסמך זה נכתב לקראת דיון מהיר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ביוזמת חברת הכנסת.
פנינה תמנו שטה, שכותרתו "תלונות על אלימות והזנחה כלפי חוסים במוסדות פסיכיאטרים שלרוב אינן – מגיעות להכרעה בבתי המשפט, זאת מבלי שישנו הסבר מניח את הדעת".
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל