ארכיון יומי: 25 בפברואר 2014

תקנות ונהלים חדשים יסדירו את המשך העסקתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד

תקנות ונהלים חדשים יסדירו את המשך העסקתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד

הודעה  לתקשורת כאן

 

הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך:

הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך 
הרפורמה הקישור המצורף

2014-1862 RASUT HHAGIRA 08.2014