ארכיון יומי: 17 באפריל 2014

חוק השיקום

חוק השיקום

http://go.ynet.co.il/TipIsraeli/pics/WhatsNew/embed/embed_src1.asp?movieID=285953

כל הזכויות שמורות ל-YNET

חוק הסיעוד וחשיבותו

חוק הסיעוד וחשיבותו

http://go.ynet.co.il/TipIsraeli/pics/WhatsNew/embed/embed_src1.asp?movieID=286015

 כל הזכויות שמורות ל-YNET