ארכיון יומי: 23 באפריל 2014

חוזר נכות מס' 1947 הפצת מידע על שהות בחו"ל

חוזר נכות מס' 1947 א' ניסן, תשע"ד
2014 ,אפריל 1
נכות כללית ונכויות מיוחדות
מערכת ממוחשבת
הפצת מידע על שהות בחו"ל כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי