ארכיון יומי: 24 באפריל 2014

איך אפשר לראות בן אדם שיש לו מגבלה כמישהו שלא ראוי לחיות?

איך אפשר לראות בן אדם שיש לו מגבלה כמישהו שלא ראוי לחיות?
"באושוויץ, באולם עם הפרוטזות והקביים של הנכים שנרצחו, אני חושב על עצמי. מה היה קורה לי אילו הייתי שם. הרי הנאצים ראו בנכים 'חסרי ערך' והשמידו אותם בין הראשונים" • "באחד הבניינים נמצא ספר השמות, שמחבק בתוכו 3.5 מיליון מתים. די מהר אני מוצאת את שמות בני המשפחה שלי, ופורצת בבכי" • טומי ברצ'נקו בן ,17-ההלוקה בשיתוק מוחין, ואריאל רום בת ,17-ה שקרוביה נספו בשואה, כותבים על המסע שלהם לפולין עם תנועת "כנפיים של קרמבו" המשך הכתבה כאן
טומי ברצ'נקו ואריאל רום 24.04.2014
כל הזכויות שמורות לישראל היום

אורבך: "קשישים יזכו להנחות משמעותיות"

אורבך: "קשישים יזכו להנחות משמעותיות" במסגרת שורה של רפורמות יועברו לקשישים 1.5 מיליארד ש' בכל שנה – בלי קשר למצבם הכלכלי ,המשך הכתבה כאן
מתי טוכפלד 24.04.2013,
כל הזכויות שמורות לישראל היום

הממשלה תאשר תוספת של מיליארד ש' לניצולי השואה

הממשלה תאשר תוספת של מיליארד ש' לניצולי השואה

לקראת יום הזיכרון לשואה נחשפים נתונים קשים • 50-כ אלף ניצולים חיים מתחת לקו העוני • הקרן לרווחה לנפגעי השואה: "התוספת – סנונית בתקווה לבוא האביב",המשך הכתבה כאן
יעל ברנובסקי, כתבתנו לענייני רווחה.
כל הזכויות שמורות לישראל היום 24.04.2014

תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים:

תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים:  כאן >

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד-2014

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד-10.04.2014  כאן > amotmida-zakaim MAIM 2014