ארכיון יומי: 16 במאי 2014

מצגת- קביעת כושר השתכרות

מצגת- קביעת כושר השתכרות
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי 

מצגת – צליפת שוט במבוך המשפטי

מצגת – צליפת שוט במבוך המשפטי
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – עדכון ספר הליקויים הרפואיים

מצגת – עדכון ספר הליקויים הרפואיים
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת -נכות נפשית

מצגת -נכות נפשית
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – ניתוב אצל חולי המופיליה

מצגת – ניתוב אצל חולי המופיליה
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – מחלות תעסוקתיות של הריאות

מצגת – מחלות תעסוקתיות של הריאות

כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – ירידה בשמיעה – עילה לזכאות לגמלאות שונות

מצגת – ירידה בשמיעה – עילה לזכאות לגמלאות שונות

כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – הליקוי הרפואי והשלכותיו על אי כושר

מצגת – הליקוי הרפואי והשלכותיו על אי כושר

כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגות – אורטופדיה

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי
מצגות – אורטופדיה  כאן 

דרכים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח + מתי לשלם

דרכים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

חובה על המעסיקים לדווח על עובדיהם השכירים ולשלם בעבורם את דמי הביטוח.
לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם.לרשותכם מגוון אפשרויות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח:

מועדי הדיווח הרבעוני

עבור החודשים ינואר- מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
עבור החודשים אפריל- יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
עבור החודשים יולי- ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
עבור החודשים אוקטובר- דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
כל המידע -כמה לשלם לפי קבוצות שונות באתר המוסד לביטוח לאומי כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי