ארכיון יומי: 23 במאי 2014

האחת שלי בשפת הסימנים

האחת שלי בשפת הסימנים   כאן 

כל הזכויות שמורות לבלוגר רסיסי מילים
תודה רבה לרסיסי מילים על אישור הפרסום באתר זה

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד–2014

מספר פנימי: 550905
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         נחמן שי
פ/2497/19             כאן    >  2497 HANAYA    

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד– 19.5.14

הצעת חוק הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור הרחב, התשע"ד–19.05.2014

מספר פנימי: 550981
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         נחמן שי
פ/2494/19   כאן >   2494 NAGISH INTERNER                       

הצעת חוק הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור הרחב, התשע"ד–19.05.2014
כל  הזכויות שמורות לכנסת ישראל