ארכיון יומי: 26 במאי 2014

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – העלאת שכר המינימום), התשע"ד–2014

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – העלאת שכר המינימום), התשע"ד–26.05.2014
להצעת החוק כאן  > 2500 SCHAR MINIMUM
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – תוספת שלא תובא בחשבון בשכר המינימום), התשע"ד–2014

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – תוספת שלא תובא בחשבון בשכר המינימום),
התשע"ד–26.05.2014 
להצעת החוק כאן > 2505 SCHAR MINIMUM 2
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ד–2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ד–26.05.2014
להצעת החוק כאן  2501 RECHEV
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

תוקם רשות למרכזים רפואיים ממשלתיים

תוקם רשות למרכזים רפואיים ממשלתיים
הרשות תוקם בנפרד ממשרד הבריאות, וכל בתי החולים הממשלתיים יהיו כפופים להוראותיה תבחן את תקציבם, תאשר אותו ותאכוף הפרות תוך הטלת סנקציות
הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים / הצעה להחלטה כאן
עופר וולפסון News1.co.il
כל הזכויות שמורות ל-NEWS1