ארכיון יומי: 15 ביוני 2014

קביעת זכאות בשיעור % 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים

קביעת זכאות בשיעור % 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים
למידע 04.2014  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

שינויים במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (IADL) כמבחן זכאות נוסף לקצבת שירותים מיוחדים

09.06.2014 תודה למי ששלח לי את המידע,
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

שינויים במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (IADL) כמבחן זכאות נוסף לקצבת שירותים מיוחדים  בקובץ PDF
עמוד 1   כאן  >    6.2014 1 SHARAM
עמוד 2   כאן  >    6.2014 2 SHARAM
עמוד 3   כאן  >    6.2014 3 SHARAM
עמוד 4   כאן  >    6.2014 4 SHARAM
עמוד 5   כאן  >    6.2014 5 SHARAM

 

כך הביטוח הפיל בפח את האלמנה והיתומות

כך הביטוח הפיל בפח את האלמנה והיתומות
אלמנתו של א' ביקשה לממש, לאחר מותו, את ביטוח החיים שרכש בחברת הראל. שם הצליחו "למרוח" אותה ואת בנותיה במשך 3 שנים עד שטענו כי "התביעה התיישנה כבר לפי חוק". השופט: "חוסר תום לב וניצול פערי מידע",המשך הכתבה כאן
עו"ד חיים קליר פורסם: 14.06.14
כל הזכויות שמורות ל-YNET