ארכיון יומי: 22 ביולי 2014

חדשות – הקדמת קצבאות הביטוח הלאומי ​לרגל עיד אל פיטר

חדשות – הקדמת קצבאות הביטוח הלאומי

​לרגל עיד אל פיטר יקדים הביטוח הלאומי את תשלום הקצבאות האלה: זקנה, הבטחת הכנסה, נכות, נפגעי עבודה, ניידות, ילד נכה, שירותים מיוחדים, מזונות, שאירים וסיעוד.
הקצבאות ישולמו ב-24 ביולי 2014 (כ"ו בתמוז תשע"ד), במקום ב-28 ביולי 2014.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הגבלת סכום ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם), התשע"ד–21/07/2014

 הכנסת התשע-עשרה
 פ/2645/19                         2645 MIRSHAM

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הגבלת סכום ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם), התשע"ד–21/07/2014
כל הזכויות שמורות
לכנסת ישראל

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ד–21.07.2014

הכנסת התשע-עשרה
פ/2655/19        2655 CHILDREN WITHE DISABILITY

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ד–21.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

                                                                                     

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הכנסה נוספת), התשע"ד–21.07.2014

 הכנסת התשע-עשרה
פ/2652/19           2652 NIZOLI SHOA

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הכנסה נוספת), התשע"ד–21.07.2014
כל הזכויות שמורות ל
כנסת ישראל

 

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור לתרופות), התשע"ד–21/07/2014

554988
הכנסת התשע-עשרה
פ/2632/19    2632 PTOR TRUFOT
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור לתרופות), התשע"ד–21/07/2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל