ארכיון יומי: 1 באוגוסט 2014

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 554228
הכנסת התשע-עשרה
 פ/2744/19             כאן >           2744 KASHISH

 הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 556191)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2748/19                 כאן >            2748 CHILDREN
הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555119
הכנסת התשע-עשרה
פ/2704/19  כאן > 2704 BLIND
הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים- התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 553508

הכנסת התשע-עשרה
 פ/2717/19         כאן >       2717 METAPLIM
הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים- התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555162
הכנסת התשע-עשרה
פ/2752/19           כאן >              2752 MIZUI ZCHOYOT

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור מהשתתפות עצמית לחולים כרוניים), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555163
הכנסת התשע-עשרה
פ/2753/19        כאן >            2753 TRUFOT      

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור מהשתתפות עצמית לחולים כרוניים),
התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל