ארכיון יומי: 3 באוגוסט 2014

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום3 באוגוסט.

שלום וברכה,
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.
מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום3 באוגוסט. 
להמשיך לקרוא

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת מידע בדבר זכויותיו של ילד עם מוגבלות), התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 555721) הכנסת התשע-עשרה פ/2730/19    
כאן > 
   2730 ZCHOYOT YELED
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת מידע בדבר זכויותיו של ילד עם מוגבלות), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות ל
כנסת ישראל